vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Kylan bromsade den rekordtidiga våren

03.04.2014 kl. 11:18
Den tidiga våren har fortsatt sin framfart efter att ha hållit ett litet uppehåll. Kampanjen Följ med vårens andra fenologiveckoslut som hölls den 29 – 30. 3 var soligt, vilket även återspeglades i de talrika naturobservationerna som strömmat in.

Flyttfåglarna är rekordtidiga i år. Bofinkens sång hörs redan i hela södra Finland, och över 200 observationer har registrerats. Tranor har setts i för årstiden stora skaror. De nordligaste observationerna kommer från Uleåborgstrakten. Sädesärlor har setts framför allt i Nyland.

Årets tema i Följ med våren är vårens röster. En av temaarterna, gransångaren, har redan hörts sjunga på vissa områden, men de vanligaste sångfåglarna just nu är förutom bofinkar koltrastar, grönfinkar och lärkor.

- Nya vårarter dyker upp varje dag. Det är rätt så lätt att lära sig de olika arternas läten nu när arterna anländer en och en. Det är en fantastisk tid för att ge sig ut och observera vårnaturen, säger Natur och Miljös ledande miljöfostrare Sonja Jaari.

Det kyliga vädret under det första uppföljningsveckoslutet för ett par veckor sedan fick flera arter att dra sig tillbaka för en liten tid, men nu är de här igen. Under den kalla veckan då det snöade skickades det inte in nya observationer med vårblommor, insekter eller kräldjur. Men nu har observationerna fått fart igen. Till exempel blåsippor, huggormar och citronfjärilar har observerats klart tidigare i år än under normala vårar. Skillnaden är dock inte lika markant för de här arterna som för fåglarna.

 

Våren tillhör alla

Alla kan delta i kampanjen Följ med våren. I år finns det 47 arter att hålla utkik efter och för alla arter samlas det in såväl den första observationen som hur talrik arten är under vårens gång. De första observationerna kan man rapportera om via internet när som helst och talrikheten efter vartannat veckoslut från den 15-16.3  fram till den 7-8.6.

 

Information om arterna, hur man rapporterar och resultat finns på www.naturochmiljo.fi/foljmedvaren.fi

Observationerna införs i Naturhistoriska museets databas, där det också är möjligt att själv följa med hur våren framskrider i Finland. Observationerna ger viktigt information för bl. a. klimatforskare som kan jämföra hur tidigt våren anlänt olika år.

 

På torsdagmorgon efter varje fenologiveckoslut kan man följa med hur våren framskrider i Yles Aamu-TV klockan 8:15, på finska. Välkommen med i kampanjen!

 

För mera information:

Sonja Jaari

Ledande miljöfostrare

Natur och Miljö

tel. 0452700314