vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Följ med våren börjar nu!

13.03.2014 kl. 17:56
Den traditionella kampanjen Följ med våren börjar under veckoslutet. Genom att iaktta bekanta djur- och växtarter kan vi se hur våren framskrider.

Den milda vintern och den varma våren har gjort att snön redan har smultit på flera håll i landet. Vårens första flyttfåglar, såsom sångsvanar och tofsvipor, har anlänt. Det soliga vädret under förra veckoslutet fick stackmyrorna, de första fjärilarna och huggormarna att röra på sig och också blommande tussilagor och blåsippor har hittats.

I år är temat för kampanjen vårens röster. Bland temaarterna finns fåglar och groddjur som deltar i vårkonserten med sång eller kväkningar. De tidigaste fåglarna har redan börjat sjunga, men i april-maj når djurkonserten sin höjdpunkt. I naturen innebär våren att det är dags för fortplantning. Med sina läten lockar djuren till sig partners och skrämmer samtidigt iväg andra potentiella friare.

I år är våren är redan i full gång under det första kampanjveckoslutet. Det är inte omöjligt att man tom kommer att kunna höra lärkans drill. Det här är en utmärkt tid att bege sig ut i skogen och leta efter vårtecken, säger Sonja Jaari, Natur och Miljö.

Årets temaarter verkar vid första anblicken vara svåra att identifiera, men när man hör lätena känner man igen djuren. Gransångare, grönsångare och lövsångare ser alla rätt lika ut, men på sången är de lätta att skilja åt. Den vanliga grodan förväxlas ofta med åkergrodan, men deras parningsläten avslöjar dem. Den vanliga grodans kväkande påminner lite om knarrande skor, medan åkergrodan har liknats vid en skällande hund.

 

Våren är vår

Alla kan delta i kampanjen Följ med våren. I år finns det 47 arter att hålla utkik efter, och för alla arter samlas det in såväl de första observationerna som observationer av hur talrik arten är under vårens gång. De första observationerna kan man rapportera in via internet när som helst och talrikheten efter vartannat veckoslut från och med 15-16.3  till 7-8.6. Information om arterna, hur man rapporterar och om resultaten finns på www.naturochmiljo.fi/foljmedvaren.fi.

På svenska sker all rapportering via internet. Observationerna införs i Naturhistoriska museets databas, där man kan själv följa med hur våren framskrider i Finland. Observationerna kan vara viktiga bl. a. för klimatforskare som kan jämföra hur tidigt våren kommit olika år.

I över 50 år har vi följt med hur naturen vaknar upp. Tusentals observationer har samlats in. Luonto-Liitto ansvarar för kampanjen och Natur och Miljö för den svenskspråkiga versionen av den.

Klockan 8.15 på torsdagmorgnarna efter fenologiveckosluten kan man följa med hur våren framskrider i Yles aamu TV, på finska.

 

Mera information:

Sonja Jaari, ledande miljöfostrare

tel. 0452700314