vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

17.12.2013 kl. 10:11
I höst får 54 finländska skolor, daghem och läroanstalter miljöutmärkelsen Grön Flagg.
- Grön Flagg ger insikter som eleverna drar nytta av hela livet. De upptäcker att de själva kan påverka i miljöärenden och samtidigt lär de sig vad en hållbar livsstil går ut på, förklarar Theresa Knopp, Grön Flaggkoordinator på Natur och Miljö.
Grön Flagg går ut på att integrera miljöhänsyn och miljöfostran i vardagen. Varje skola eller daghem som deltar i programmet har ett miljöråd där eleverna är i majoritet. Eleverna ställer upp målsättningar, planerar verksamheten och jobbar projektmässigt med olika teman. Deltagarna märker hur deras ansträngningar gör att läroinrättningens miljöbelastning minskar stegvis. Då konsumtionen av vatten och el minskar sparar skolan eller daghemmet pengar. 

Lägre elräkningar i Vandaskola

I Västersundom skola i Vanda är eleverna mycket nöjda med sitt energiprojekt. Med enkla medel, under effektiverade energisparveckor, har de lyckats minska energikonsumtionen i skolan med omkring 25%.

- Eleverna har tyckt om att se hur mycket ström olika apparater drar och de har kunnat följa med skolans hela elkonsumtion från vecka till vecka, månad efter månad. Numera är också de dubbelsidiga kopiorna många fler, berättar lärare Patrik Karlsson.

Sällskapet för Miljöfostran i Finland och Natur och Miljö har i vinter beviljat sammanlagt 54 skolor, daghem och läroanstalter i Finland miljöutmärkelsen Grön flagg.
Finlands 316 Grön flaggskolor och daghem är medlemmar i en stor internationell familj: globalt deltar mer än 35 000 skolor med sammanlagt över tio miljoner elever i programmet. Grön Flagg fungerar enligt samma principer i alla länder och deltagarnas verksamhet utvärderas enligt internationella kriterier. Programmet har fått erkännande av bland annat FN:s miljöprogram UNEP. I Finland administreras Grön flagg på finska (Vihreä lippu) av Sällskapet för Miljöfostran i Finland (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura) och på svenska av Natur och Miljö. Riksdagsledamot Pekka Haavisto är beskyddare för Grön flagg i Finland. Finlands Grön Flagg-program fyller 15 år i år.
Bland de svenskspråkiga deltagarna i Finland finns 29 grundskolor, 3 gymnasier, 7 daghem och ett vuxeninstitut. I höst beviljades fyra svenskspråkiga deltagare Hållbar Grön flagg, en utmärkelse man får när man genomfört tre lyckade projekt.

 

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i vinter är:

Tredje gången:
Västersundom skola Vanda

Hållbar Grön flagg-nivå:
Drumsö lågstadieskola Helsingfors
Helsinge skola Vanda
Västersundom skola Vanda
Källhagens skola Lojo

Tilläggsinformation:

Theresa Knopp, koordinator för Grön Flagg
tfn:  045 2700 312