vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter3-12.jpg

Grön Flagg fyller 15 år

19.09.2013 kl. 12:06
Den 20.9 fyller Grön Flagg i Finland 15 år. Dagen firas i 39 svenskspråkiga skolor, daghem, gymnasier och vuxeninstitut.
I Lappträsk ordnas en närmatsdag, i Raseborg och på Lumparland klär sig barnen i grönt och många skolor firar med Grön Flaggsånger de själva komponerat. Den gröna flaggan hissas och dagen ses också som avstamp för miljöarbetet under läsåret.

Varje år blir Grön Flaggskolorna allt fler. I Finland har över 300 läroinrättningar anslutit sig till verksamheten. Deltagarna är överens om att Grön Flagg är stärker gemenskapen och bidrar till en attitydförändring i miljöfrågor.
  
- Det är alltid roligt att se hur elevernas engagemang för miljön också sprids till hemmen och familjerna, berättar Karita Markusas från Haddom skola i Lovisa.


Grön Flagg går ut på att integrera miljötänkande och miljöfostran i vardagen. Deltagarna ställer själva upp målsättningar och planerar sin verksamhet. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt fattar beslut om verksamheten. Deltagarna jobbar projektmässigt med olika Grön Flaggteman såsom energi, närmiljö, vatten och avfall.

- Grön Flagg fungerar som en röd tråd för miljöarbetet inom skolan. Vi ger ramarna och tidtabellerna, men det är barnen som planerar innehållet. Därför blir alla Grön Flagg projekt olika och då känns de som barnens egna, berättar Natur och Miljös Grön Flaggkoordinator Theresa Knopp.


Grön Flagg hör till det internationella miljöprogrammet Eco Schools som har deltagare från mer än 35 000 skolor och daghem världen över. I Finland administreras Grön Flagg av Sällskapet för miljöfostran. Natur och Miljö koordinerar den svenskspråkiga verksamheten.

Grön Flagg är också en metod för att förverkliga den nationella strategin för hållbar utveckling. Grön Flagg ger inte bara positiv publicitet utan också kännbara inbesparningar för kommunerna, bl.a. genom att deltagarna minskar energiförbrukningen och producerar mindre avfall.

De här skolorna i Svenskfinland har rapporterat att de firar Grön Flagg 15 år:

Kökar
Kökar grundskola har minskat energiförbrukningen med 10 % genom att införa nya rutiner, t.ex. stänger eleverna varmvattenkranen då de tvålar in händerna.
20.9. hissas den gröna flaggan. 
Kontaktperson: Diana Lundqvist, tfn: 018-55745

Lappträsk
I Kapellby skola är eleverna aktiva sopsorterare och komposterare, vilket har lett till att avfallsmängden har minskat. Inom ramarna för Grön Flagg har skolan arrangerat en fiskutställning och skrivit en egen tidning.
20.9 klär alla sig i grönt och skolan arrangerar en närmatsdag tillsammans med lokala producenter.
Kontaktperson: Ann-Mari Koivula, tfn: 050-5928238

Lojo
Lärarna i Källhagens skola berättar att Grön Flagg aktiverar de miljöengagerade eleverna, vilket också påverkar de övriga eleverna till att göra goda miljöval i vardagen (genom att sortera sopor, spara energi, konsumera ansvarsfullt).
20.9. firar skolan med flagghissning och morgonsamling utomhus.
Kontaktperson: Krister Welander, tfn: 0400-960807

Lovisa
Haddom skola har deltagit i Grön Flagg i många år. Det har ökat trivseln i skolan och elevernas miljöengagemang har också spridit sig till barnens familjer, berättar lärarna.
27.9 firar skolan med att inviga de nya rastaktivitetsredskapen i lekparken intill skolan.  
Kontaktperson: Karita Markusas, tfn: 019-512210

Lumparland
Lumparlands skola betonar att det bästa med Grön Flagg är elevernas engagemang. Temadagarna för återvinning har varit populära.
20.9. klär sig alla i grönt, den gröna flaggan hissas och eleverna sjunger skolans egen Grön Flaggsång. 
Kontaktperson: Agneta Wilhelms, tfn: 018 359032

Raseborg
Billnäs skola har deltagit i Grön Flagg i många år. De har minskat på miljöbelastningen, men lärarna anser att det bästa med programmet är gemenskapen som föds då eleverna gör någonting konkret tillsammans. Billnäs har valt ”ett gemensamt jordklot” till tema. De i tjuvstartade redan i fjol med att ordna en Sierra Leone runda. Elevernas insatser gjorde att man kunde bygga en skola för flickor i Sierra Leone. Den heter Billnäs school.
20.9 klär alla sig i grönt och eleverna målar flaggor. Den största festen ordnas den 16.10 med en ny Sierra Leone runda, Grön Flaggsånger, dans och morotskaka med grön glasyr.
Kontaktperson: Susanna Ojala, tfn: 0408370723

Sjundeå
I Sjundeå har Grön Flagg blivit en del av vardagen och skolans identitet, för de har deltagit i programmet i nästan 12 år.
20.9 är den gröna flaggan i topp hela dagen, eleverna samlas i festsalen för att sjunga sin egen Grön Flagg-sång som fjolårets miljöråd skrev jubileet till ära. 
Kontaktperson: Lena Ahlroth, tfn: 040-8221545

S:t Karins
Daghemmet skogsgläntan anser att det är viktigt att lära barnen att tänka på miljön redan som små.
20.9. Inför festdagen har barnen målat GF-flaggor och daghemmet har komponerat en egen sång som de ska sjunga. Daghemmets kompost töms samtidigt och barnen får ta hem mull. Med hjälp av handdockorna Mamma Mu och Lammet Lucas har olika GF-rutiner tagits upp under veckan: hur man spolar på wc:n, tvättar händerna, släcker lampor och använder ritpapper förnuftigt.
Kontaktperson: Kerstin Lassinniemi tfn 044 7886022 

Tilläggsuppgifter:
Theresa Knopp, Grön Flaggkoordinator
tfn: 045 2700 312

www.naturochmiljo.fi
www.vihrealippu.fi
www.eco-schools.org