vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Brister i miljöersättningar för jordbrukare

25.06.2013 kl. 12:11
Natur och Miljö anser att förslaget till nya miljöersättningar för jordbruket i Finland inte motsvarar det som fastslagits i regeringsprogrammet. De föreslagna åtgärderna stoppar varken utsläppen av näringsämnen i vattendragen eller utarmningen av naturens biologiska mångfald i jordbrukslandskapen.
Enligt regeringsprogrammet ska miljöstödet för jordbrukare riktas till de områden och sektorer som regionalt eller på gårdsnivå står för den största belastningen av miljön. Den här principen lyser med sin frånvaro i jord- och skogsbruksministeriets förslag som varit på remiss. Natur och Miljö kräver att miljöersättningarna, inklusive stödnivån, utformas så att breda skyddszoner anläggs på erosionskänsliga åkrar vid vattendrag i bland annat Skärgårdshavets tillrinningsområde.

Enligt Natur och Miljö är det positivt att man vill fortsätta att begränsa spridningen av kväve- och fosforgödsel, men de tillåtna gödselgivorna är betydligt högre än vad forskarna rekommenderar.

- Det är problematiskt att man kan använda fosforgödsel på åkrar som redan innehåller gott om fosfor. Det medför ökad risk för urlakning av näringsämnen, säger miljövårdschef Anne Antman.
Natur och Miljö stöder de högt ställda ambitionerna gällande ökad åkerareal i ekologisk produktion. Enligt förslaget är stödet för ekologisk produktion inte längre en del av miljöersättningarna. Det medför att ekoodlare inte automatiskt behöver tillämpa villkoren för hur mycket gödningsmedel som får spridas på åkrarna.

- Ekoodlingens image som ett miljömässigt bättre alternativ undergrävs om inte mängden gödningsmedel begränsas i lika hög grad som inom konventionellt jordbruk, anser Anne Antman från Natur och Miljö.
Natur och Miljös utlåtande finns i sin helhet på webbplatsen www.naturochmiljo.fi, vid namn ”Utlåtande om utkastet till program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020”.


Mera information:
Anne Antman, tfn 045 2700316