vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Miljöanpassningen av jordbruket i fara

19.06.2013 kl. 16:08
Natur och Miljö slår larm om att miljöarbetet inom jordbruket är hotat. Enligt det senaste förslaget från jord- och skogsbruksministeriet skulle finansieringen av miljöersättningar och av ekologisk odling sammanlagt skäras ner med hela 20%.

Under hela nästa programperiod, år 2014-2020, skulle stödet för jordbrukarnas miljöarbete krympa med nästan 500 miljoner euro.


- Om man inte höjer anslagen måste troligen en del av de föreslagna åtgärderna slopas, säger miljövårdschef Anne Antman. Miljömässigt viktiga åtgärder är bl.a. att anlägga tillräckligt breda skyddszoner vid vattendrag, växttäcke vintertid på åkrar och skötsel av vårdbiotoper.


Förslaget till finansiering av miljöåtgärder inom jordbruket ingår i programmet för utveckling av landsbygden som just nu är på remiss.


Nästa vecka förhandlar medlemsländerna, parlamentet och kommissionen om EU:s jordbruksreform. Då diskuteras även de så kallade förgröningsåtgärderna, d.v.s. åtgärder för att miljöanpassa jordbruket inom EU.
- Nu är det ytterst viktigt att förgröningen utformas så att den ger verklig miljönytta, betonar Antman.

 

Mera information:
Anne Antman, miljövårdschef
tfn 045 2700316