vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Race for the Baltic – Cykla med för att rädda Östersjön!

08.06.2013 kl. 15:31
I dag går startskottet för Race for the Baltic, en cykeltur kryddad med evenemang som blommar upp runt hela Östersjön. Alla intresserade kan delta i cykelkampanjen som börjar i Malmö, varar 3 månader och går genom
9 länder.
Vägsträckan är 3500 km lång, men det går att haka på när som helst och cykla med en liten bit.
Race for the Baltic går ut på att väcka allmänhetens medvetande om hur illa Östersjön mår, men framför allt är målet med kampanjen att påverka politikerna att agera under Helcomkonferensen i höst. Då ska beslutsfattare från samtliga länder runt Östersjön enas om den framtida
fiske- och havspolitiken. Det är Zennström Philanthropies som har initierat kampanjen Race for the Baltic, där näringslivet, civilsamhället, forskarna och allmänheten samlas för att kräva åtgärder för ett renare hav. En namninsamling för Östersjöns välmående pågår parallellt med cykelturen.

Till Finland kommer cyklisterna den 1.7. De åker genom landet via Åland, Korpo, Nagu, Kimito, Hangö, Ingå och Helsingfors. Under Hangöregattan 5-7.7. reser sig två tält på Hamngatan bakom Hangö segelförenings paviljong där Natur och Miljö, Finlands naturskyddsförbund, Dodo och Hangö turistbyrå bjuder på program och information.

Recover – Restore - Revive
De här tre områdena fokuserar Race for the Baltic på:
1.    Hållbara fiskekvoter baserade på forskning måste fastställas och
tas i bruk för hela Östersjön.
2.    Minst 30 % av Östersjön ska bestå av marina skyddsområden.
3.    Läckaget av gödningsmedel från jordbruket kring Östersjön måste
minska.

Natur och Miljö medverkar i kampanjen genom att ordna evenemanget i Hangö. Natur och Miljö är också medlem i den internationella miljöorganisationen Coalition Clean Baltic som är en av kampanjens huvudsamarbetspartners.

Läs mer om kampanjen, evenemangen, cykelturen och vem som medverkar på www.raceforthebaltic.com

Kontaktpersoner:
Rebecca Krus, tfn: +46 709-201 402

Judi Lembke, tfn: +46 76 168 87 81

Johanna Nyman, tfn: +358 50 411 3389