vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Grön Flagg-skolorna blir allt fler

28.05.2013 kl. 10:48
I vår får tjugo finlandssvenska skolor och daghem hissa Grön Flagg. Det är ett nytt rekord.
Grön Flagg går ut på att integrera miljötänkande och miljöfostran i vardagen. Deltagarna ställer själva upp målsättningar och planerar sin verksamhet. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt fattar beslut om verksamheten. Deltagarna jobbar projektmässigt med olika Grön Flagg-teman såsom energi, närmiljö, vatten och avfall.

Villa skola i Karleby har under sitt första Grön Flagg-projekt minskat på matavfallet i skolan genom att väga resterna och hänga upp resultaten på anslagstavlan i matsalen. Under läsåret har de genomfört konstprojekt med återanvänt material. De har sytt pennställ av gamla byxor, gjort ekospel och skrivit sångtexter till sången ”Eko-style” som handlar om avfallssortering.

Kyrkoby skola i Vanda har jobbat med temat närmiljö och gjort en djupdykning i Helsinge kyrkobys historia genom bl.a. rundvandringar, teater, miniatyrmodellbygge, studier av folkvisor och sagoväsen. Eleverna har bekantat sig med träden på skolgården, de har iakttagit dem, tagit reda på fakta om dem och skrivit trädpoesi. Skolan har arrangerat en utetemadag på skolgården i form av en indiantältby med olika aktiviteter vid tälten och hösttalko med tävlingar och verksamhetsstationer i anslutning till Grön Flagg (bl.a. sopsortering, foto-orientering, frågesport, framställning av hållbara självständighetsdagsprydnader, gårdsstädning, UNICEF-runda, samt ett bokbytarbord). Under våren har eleverna börjat samla på sticklingar för att få grönväxter till skolan.

Billnäs skola i Raseborg har behandlat energifrågor på ett mycket mångsidigt sätt med hjälp av en energistoryline om framtidens boende. Syftet var att eleverna skulle få en djupare förståelse för energifrågor för att i framtiden kunna göra egna aktiva val när det gäller energi. Eleverna fick planera och tillverka ett bostadsområde med byggnader, maskiner, fortskaffningsmedel och invånare. Eleverna fick fundera på och arbeta med bl.a. värderingar, trivsel, transporter, förnybara energikällor och demokratiska processer. Målet var ett boende där energisnålt leverne kombinerades med välbefinnande. Energiprojektet var Billnäs skolas tredje, och skolan har nu uppnått Hållbar Grön Flagg.

Sällskapet för Miljöfostran i Finland och Natur och Miljö har i vår beviljat den internationella miljöutmärkelsen Grön Flagg till sammanlagt 143 skolor, daghem och läroanstalter i Finland. Bland de svenskspråkiga deltagarna fick sex skolor och daghem den gröna flaggan för första gången. Grön Flagg-programmet har över 321 deltagare i Finland. Bland de svenskspråkiga deltagarna finns 28 grundskolor, fyra gymnasier, fem daghem och ett vuxeninstitut.

Fyra nya deltagare har uppnått Hållbar Grön Flagg, en utmärkelse man får när man genomfört tre lyckade projekt: Lumparlands skola, Lumparland, Daghemmet Skogsgläntan, S:t Karins, Månsas lågstadieskola, Helsingfors och Billnäs skola, Raseborg.

Grön Flagg hör till det internationella miljöprogrammet Eco Schools. Programmet har över 35 000 deltagande skolor och daghem med tio miljoner elever världen över. I Finland administreras programmet på finska (Vihreä lippu) av Sällskapet för Miljöfostran i Finland (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura) och på svenska av Natur och Miljö. Riksdagsledamot Pekka Haavisto är beskyddare för Grön Flagg i Finland. Finlands Grön Flagg-program fyller 15 år i år.

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i vår är:

Första gången:
Boxby skola, Sibbo
Kyrkfjärdens skola, Ingå
Munksnäs småbarnsskola, Helsingfors
S:t Olofsskolan, Åbo
Sarlinska skolan, Pargas
Villa skola, Karleby

Andra gången:
Daghemmet Fågelsången, Esbo
Donnerska skolan & Karleby gymnasium, Karleby
Kyrkoby skola, Vanda

Tredje gången:
Billnäs skola, Raseborg
Drumsö lågstadieskola, Helsingfors

Helsinge skola, Vanda

Källhagens skola, Lojo
Lumparlands skola, Lumparland
Sävträsk skola, Lovisa

Hållbar Grön Flagg-nivå:
Haddom skola, Lovisa
Kapellby skola, Lappträsk
Sjundeå svenska skola, Sjundeå
Vasa övningsskola, Vasa
Vikinga skola, Vasa


Mer information:
Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg
tfn: 045 2700 312
 

Kyrkoby skola, Vanda
Maria Kotilainen (Grön Flagg-kontaktperson)
tfn: 040-7454751

 

Villa skola, Karleby
Marja-Leena Tylli (Grön Flagg-kontaktperson)
tfn: 050-3318503
 

Billnäs skola, Raseborg
Susanna Ojala (Grön Flagg-kontaktperson)
tfn: 050 5182800