vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Talvivaaragruvan måste stängas

24.04.2013 kl. 14:00
De finländska miljöorganisationerna kräver att Talvivaaragruvan stängs. Gruvan har inte fungerat på ett acceptabelt sätt under hela sin existens. Talvivaara har blivit en farlig förebild för andra gruvbolag. Gruvan har kontinuerligt förorsakat miljöproblem.
De finländska miljöorganisationerna kräver att Talvivaaragruvan stängs. Gruvan har inte fungerat på ett acceptabelt sätt under hela sin existens. Talvivaara har blivit en farlig förebild för andra gruvbolag. Gruvan har kontinuerligt förorsakat miljöproblem.

Miljöorganisationerna kräver inte att all gruvdrift ska upphöra, men betonar att urlakningsmetoden som tillämpas i Talvivaara inte överhuvudtaget är lämplig i Finland. Finland kan inte bli en förebild för länder med hållbar gruvindustri så länge gruvdriften i Talvivaara kvarstår som exempel på brist på miljöhänsyn. Talvivaara förstör ryktet för hela gruvindustrin.

Att byta vd eller ägarsammansättning löser inte problemen vid Talvivaara. I praktiken borde hela gruvan, inklusive bassängerna planeras om och byggas upp på nytt så att det blir möjligt att idka gruvdrift med miljöhänsyn. De myndigheter som ansvarar för övervakningen av gruvdriften har inte kunnat förhindra att det uppstått problem.

Av alla dåliga alternativ vore det bästa alternativet att stänga Talvivaara-gruvan.

Den biologiska urlakningsprocessen vid gruvan har inte fungerat som planerat. Företaget hade inte utfört tillräckliga utredningar av den nya biologiska urlakningsmetoden, vilket gjorde att de omfattande riskerna för miljöproblem inte utvärderades. Det har heller aldrig funnits garantier för att processen skulle kunna fungera i vårt kyliga och regniga klimat.

Idag verkar det inte möjligt att situationen vid gruvan förbättras. Det är önsketänkande att Talvivaara med hjälp av sina kommande intäkter skulle kunna klara av att åtgärda de omfattande miljöproblem som gruvdriften förorsakat. Talvivaara har varit ett riskfyllt pilotprojekt. En del pilotprojekt misslyckas. I gruvbranschen händer det ofta att olönsamma gruvor stängs.

Kritiken mot att gruvdriften läggs ner bygger på att nedkörningen av verksamheten blir svår att kontrollera. Det finns en risk för miljöproblem och läckor av tungmetaller. De här riskerna är dock betydligt mindre än riskerna som fortsatt gruvdrift vid Talvivaara medför. Urlakning av metaller baserar sig på att man kontinuerligt pumpar in luft och svavelsyra i malmhögarna. Då man upphör med att pumpa in luft, slutar leda in syra och täcker in malmen bildas snart mindre sulfat och mindre mängder metaller urlakas. Då minskar riskerna för miljöproblem.

Delar av gruvområdet, framför allt gipsfällningsbassängerna, kommer att innehålla gifter även efter att verksamheten lagts ner. Det kommer att ta årtionden att rena vattnen. Det här är dock bättre än att hålla druvan i drift och kontinuerligt sprida föroreningar. Gruvdriften får inte fortsätta på bekostnad av människornas hälsa eller miljön.

För att garantera att miljöskadorna minimeras under nedkörningen bör det tillsättas en planeringsgrupp av sakkunniga, opartiska och vetenskapligt trovärdiga personer.

Enligt gruvbolaget har de en tillräcklig miljögaranti för att kunna sköta nedkörningen av verksamheten. Om den här garantin inte räcker till måste området putsas upp med hjälp av skattemedel. 

Gruvdriften i Talvivaara har inte bara förstört miljön i Kajanaland och Norra Savolax utan har också försvårat utvecklingen av näringslivet inom de sektorer som kräver rent vatten och obefläckad image. Turismen och jordbruket, men också läkemedels- och livsmedelsföretagen på området, är beroende av rent vatten. Bara en ökad risk för att vattnet förorenas är ett hot mot t.ex. företag som förädlar jordbruksprodukter och mot läkemedelsföretagen i Norra Savolax. Invånarnas hälsa är också hotad. 

Talvivaara har också visat att NTM-centralernas inte fungerar som de borde. För att vi ska återfå förtroendet för myndigheterna som övervakar gruvdriften i vårt land bör övervakningen flytta till ett ny, självständig miljömyndighet.   

  

Mer information:
Dodo, ordförande Merja Nevala, tfn 0407443531
Finlands naturskyddsförbund, ordförande Risto Sulkava, tfn. 050 560 2113
Greenpeace, programdirektör Tapio Laakso, tfn 040 181 6559
Jordens vänner, ordförande Jonas Biström, tfn 044 021 6668
Luonto-Liitto, ordförande för förbundsdelegationen Senni Luosujärvi, tfn 0400 911 891
Natur och Miljö, verksamhetsledare Bernt Nordman, tfn 045 2700313
Virtavesien hoitoyhdistys, styrelsemedlem Aki Janatuinen, tfn 040 754 7778