vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Följ med våren där du bor

19.04.2013 kl. 10:01
Har isarna gått vid sommarstugan? Har någon redan hittat en tussilago eller är den du ser den första? Har du vårkänslor så ta del av kampanjen Följ med våren och rapportera om hur våren framskrider just där du bor eller kolla hur vårligt det är där din sommarstuga finns. Nu kan du själv titta in i Naturhistoriska museets databas, välja en ort eller en art och jämföra våriakttagelser under de senaste åren.

- Nu har det börjat blåsa sydliga vindar, nätterna är varmare och stora flockar flyttfåglar flyger in över Finland. Våren är ungefär två veckor senare än vanligt, berättar fågelskådare Magnus Östman, chefredaktör för Finlands Natur.

I fjol hade tranorna vid den här tidpunkten redan anlänt till norra Finland. I år är observationerna av tranor i södra och mellersta Finland ännu få. Blåsipporna har nu börjat blomma i de allra sydligaste kusttrakterna. I fjol var observationerna av blåsippor många redan i mars. Nu är det dags att börja hålla utkik efter sädesärlor, trastflockar, rödhakar och tornfalkar.

Luontoliittos och Natur och Miljös kampanj Följ med våren, Kevätseuranta, började i mitten av mars, men du hinner ännu delta, för först nu är våren här på allvar. I år har YLE:s undervisningssajt Vetamix också satt ut material om de olika arterna och lockat med skolelever och lärare i kampanjen på http://vetamix.net/varen

Följ med våren går ut på att du går ut i naturen, iakttar olika vårtecken och rapporterar om det du sett på en elektronisk blankett. Arterna du ska hålla ögonen på är 41. I år gäller det dessutom att följa med när snön smälter, när isarna går och hur varmt det är i luften. Du kan rapportera om när du ser arterna för första gången eller hur talrikt de förekommer under särskilda våruppföljningsveckoslut som i år är 16-17.3, 30-31.3, 13-14.4, 27-28.4, 11-12.5, 25-26.5 och 8-9.6. Du behöver inte känna till alla arter för att kunna delta och inte heller gå ut under alla veckosluten. Alla observationer är lika viktiga. Mer information om hur du deltar finns på www.naturochmiljo.fi

Följ med våren har pågått sedan 1960-talet och sedan år 1993 har de inskickade observationerna samlats i Naturhistoriska museets databas. De bildar en värdefull tidsserie som kan användas vid forskning till exempel om hur klimatförändringen påverkar olika arter. Efter kampanjveckosluten sammanställs observationerna och på torsdagarna efter veckosluten presenteras resultaten på finska i Aamu-TV i TV1 kl. 7.45. Den 14.3, 18.4, 16.5 och 13.6 kl. 8.00 besöker en biolog studion i Yle Fem, Min morgon, och redogör för resultaten på svenska. För att dina observationer skall ingå i sammandraget bör du rapportera senast på måndag kväll.

 

Mer information om kampanjen:
Sonja Jaari
tfn: 045 2700 314

Mer om kampanjen på www.naturochmiljo.fi
Om arterna i Följ med våren. Video och fakta: http://vetamix.net/varen
Se resultat och rapportera: http://kevatseuranta.luomus.fi/?locale=sv