vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Nu öppnar Ålands naturskola!

12.04.2013 kl. 12:02
Idag invigs Ålands naturskola på Ramsholmen i Jomala. Naturskollärare Linda Valve slår upp dörrarna till det största klassrummet på Åland: hela den åländska naturen.

Det finns inget fysiskt skolhus, förutom ett kontor i Mariehamn eftersom Ålands naturskola ambulerar. Linda erbjuder uteundervisning i skolornas och daghemmens närmiljö, längs naturstigar och på rekreationsområden över hela Åland.


- Jag är väldigt tacksam för det otroligt varma mottagande naturskolan och jag har fått här på Åland, säger Linda Valve som med glädje ser fram emot att ta emot barnen.


Ålands naturskola erbjuder naturskoldagar för grundskolor och daghem och är den första naturskolan på Åland. Strandnaturen och Östersjön står i fokus för undervisningen som byggs upp steg för steg. I vår testas och finslipas naturskolprogrammen och i höst är verksamheten igång i full skala. Under det första året är målgruppen åk 1-6, men om ett år får också dagisbarnen ta del av verksamheten. 


Naturskolan kompletterar skolornas och daghemmens miljöfostrande arbete, men en naturskola är mycket mer än det. Genom att flytta ut undervisningen i naturen och ge eleverna en möjlighet att arbeta med alla sinnen kan inlärningen av olika ämnen kombineras på ett nytt inspirerande sätt. Matematik eller andra traditionella inomhusläroämnen kan plötsligt öppna sig för eleverna när lektionerna flyttar ut och uppgifterna blir konkreta. 


Ålands Naturskola drivs av den riksomfattande miljöorganisationen Natur och Miljö r.f.  Natur och Miljös verksamhet är mångsidig och omfattar både miljöfostran och miljöpolitisk verksamhet. Natur och Miljö driver redan två naturskolor; Finlands första naturskola Uttern i Sjundeå och Kvarkens naturskola som betjänar södra och mellersta Österbotten.