vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Ny vår för Finlands Natur

08.04.2013 kl. 10:34
Det första numret av Finlands enda svenskspråkiga natur och miljömagasin utkommer idag. Finlands Natur har genomgått en stor reform och ges nu ut som ett modernt årstidsmagasin som riktar sig till en bred läsarkrets. Den nya luftiga layouten och de vackra bilderna inbjuder till läsning.

- Mänskor vill läsa om mänskor. Därför har vi valt att låta naturen och miljön komma till tals också genom personporträtt, förklarar chefredaktör Magnus Östman. 

 
Fördelen med ett digert årstidsmagasin på 52 sidor är att det finns godbitar för alla läsare. Vi kan gå in på djupet i miljöfrågor och ge viktiga artiklar utrymme, men samtidigt kan den som skummar igenom magasinet lätt plocka upp kortare notiser, mattips och kanske fylla i naturkorsordet. Regionalt, globalt, forskningsnyheter, miljöpolitik och kritik varvas med sköna naturreportage i nya Finlands Natur. Det som sker i Svenskfinland kommer att prioriteras ännu mer än förr.

 

Finlands Natur inbjuder gärna till debatt, nu särskilt via en inbjuden gästskribent i avdelningen ”Från andra sidan”, där åsikter som inte alltid stämmer överens med miljörörelsens får ventileras. Debatten fortsätter på webbsajten www.naturochmiljo.fi

 

Det första numret av Finlands Natur utkom år 1941. Sedan år 1970 ges tidskriften ut av Natur och Miljö rf. Upplagan är 4500 ex.

Mera information:
Chefredaktör Magnus Östman
tfn: 045-2700 319