vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Grön Flagg stöder miljövänliga val i skolvardagen

19.12.2012 kl. 13:27
Fem finlandssvenska skolor får i höst hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella miljöutmärkelsen till sammanlagt 48 skolor, daghem och läroanstalter i Finland.

Bland de svenskspråkiga deltagarna får Winellska skolan i Kyrkslätt sin gröna flagga för första gången. Grön Flagg-programmet har över 320 deltagare i Finland. Bland de sammanlagt 36 svenskspråkiga deltagarna finns 28 grundskolor, fyra gymnasier och fyra daghem.

Grön Flagg-deltagarna ställer själva upp målsättningar och planerar sin verksamhet, som handlar om att integrera miljötänkande och miljöfostran i vardagen. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt fattar beslut om verksamheten. Deltagarna jobbar projektmässigt med olika Grön Flagg-teman som energi, närmiljön, vatten och avfall.

Vattenvård i Pernå

Pernå kyrkoby skola i Lovisa har under ett år gjort en djupdykning i vattentemat. Åk 1-2 har jobbat med is och snö samt tagit reda på vad som händer om människor skräpar ner vattendragen. Åk 3-4 har undersökt smutsen i snön, skrivit vattendikter och gjorde övningsarbeten med fiskar som tema. De besökte också yrkesfiskaren Mikael Lindholm som berättade om vikten av att hålla havet rent. Åk 5-6 har fördjupat sig i oljeolyckor på havet och tagit reda på hur man kan minska ”ärtsoppan”, d.v.s. algblomningen i havet genom bättre vattenhantering. I matematikundervisningen jobbade eleverna med fakta om vattnets betydelse, industrins vattenförbrukning och grundvattnets betydelse som framtidens guld.

Skolan gjorde dessutom ett besök till Strömslands gård där eleverna bekantade sig med vattendjup och vattenkvalitet vid havsstranden. Under vattenprojektet blev eleverna mera medvetna om sin egen vattenkonsumtion, hur de kan värna om vattenresurser i närmiljön och hur de kan spara vatten.

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i höst är:

Första gången:
Winellska skolan, Kyrkslätt, tema: avfall

Andra gången:

Västersundom skola, Vanda, tema: närmiljö

Nedervetil skola, Kronoby, tema: vatten

Pernå kyrkoby skola,

Lovisa, tema: vatten

Västankvarns skola, Ingå, tema: energi

Grön Flagg är hör till det internationella miljöprogrammet Eco Schools.
Programmet har över 35 000 deltagande skolor med tio miljoner elever världen över. I Finland sköts programmet på finska av Sällskapet för Miljöfostran i Finland (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura) och på svenska av Natur och Miljö. Riksdagsledamot Pekka Haavisto är beskyddare för Grön Flagg i Finland.

Tilläggsinformation:

Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg
tfn: 045 2700 312
e-post: maria.aroluoma(at)naturochmiljo.fi

Denise Lindh, Pernå kyrkoby skola
tfn: 044 0555 355
e-post: denise.lindh(at)loviisa.fi