vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Åland får äntligen naturskola

07.09.2012 kl. 09:55
Natur och Miljö börjar nu bygga upp naturskolverksamheten på Åland. Vid skolstarten år 2013 är allting klart och naturskollärare Linda Uotila börjar ta emot skolklasser och daghemsgrupper på Ålands första naturskola.
Naturskolans kontor är i Mariehamn, men verksamheten kommer att vara mobil för att naturskolan ska kunna betjäna skolorna och daghemmen på hela Åland.  Uotila hoppas kunna inspirera lärare till att använda närmiljön som klassrum mycket oftare.

- När man väl fått ut alla barn med stövlarna på, så är möjligheterna oändliga och de mest magiska ögonblick kan uppstå. I naturskolan knyts de olika ämnena och barnens kunskaper ihop. Plötsligt kan barnen se sammanhang de aldrig upptäckt förut. Det som kändes teoretiskt och svårt kan bli plättlätt, berättar Linda Uotila som är full av entusiasm över att få bygga upp den nya naturskolan.

Redan på 90-talet hade Natur och Miljö en ambulerande naturskola som även besökte Åland. 2008 gjordes en undersökning som visade att det finns en stor efterfrågan på naturskolundervisning bland daghem och lågstadier på Åland. Samtidigt framkom det att det finns gott om lämpliga undervisningsmiljöer på Åland och i skolornas närmiljöer.

Natur och Miljö har en lång erfarenhet av utomhuspedagogik och av att driva naturskolor. Finlands första naturskola, Naturskolan Uttern i Sjundeå, grundades 1986 och betjänar i dag västra Nylands skolor och daghem. Kvarkens naturskola verkar i södra och mellersta Österbotten.

Intresset för naturskola ökar hela tiden. I fjol besökte över 3000 barn Natur och Miljös två naturskolor.

Kontaktperson:
naturskollärare Linda Uotila, tfn 045 2700 318