vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Välkomna till första lägerskolan på Naturskolan Uttern

23.08.2012 kl. 12:12
Nu börjar Natur och Miljö med naturlägerskolverksamhet på Naturskolan Uttern. Det nya konceptet provkörs för första gången under en pilotlägerskola 29-31.8.

Det är årskurs 5-6 från Västerby skola i Raseborg som åker på lägerskola till Sjundeå med naturskolan. Under pilotlägerskolan kommer eleverna bl.a. att paddla ner längs Pickala å och uppleva en natt i tält ute i skogen.


Det nya lägerskolkonceptet bygger på praktisk och upplevelserik inlärning utomhus och programmet baserar sig på grundskolans läroplan. Genom att själva vara aktiva och uppleva naturen med alla sinnen lär sig eleverna vilka smådjur som lever under vattenytan, vad en produkts livscykel är för något, vilken roll nedbrytare har i näringskedjan och hur man gör upp eld. Lägerskolan stärker klassandan och är ett äventyr som blir ett minne för livet.


Pilotlägerskolan är en del av Naturskolan Utterns tvååriga utvecklingsprojekt som startade i november 2011. Projektet går ut på att bygga upp lägerskolverksamheten och arrangera fem pilotlägerskolor. Dessutom är vår målsättning att finna nya uteklassrum för naturskoldagar i västra Nyland.


Naturskolan Uttern vill samtidigt knyta samman olika västnyländska aktörer som erbjuder program, utrustning, logi, transport eller andra tjänster som behövs för naturskolverksamhet och läger och inbjuder alla intresserade att ta kontakt med projektledaren.


Journalister är välkomna att följa med pilotlägerskolan i Sjundeå, antingen onsdagen den 29.8 då vi håller till på Naturskolan Uttern i Sjundeå eller den 30.8  då vi har vildmarksinspirerat program med tältövernattning på rekreationsområdet i Störsvik.


För mera information, kontakta gärna:
Emilia Nordling, projektledare
emilia.nordling (at  ) naturochmiljo.fi
045 8804480