vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Kom med på blomsterutfärd 17.6

14.06.2012 kl. 11:12
Snart är midsommaren här och många av våra växter slår ut i blom. Är du intresserad av växter, men känner inte igen så många? Kanske kan du namnet på våra vanligaste växter, men skulle vilja lära dig mera om deras biologi och historia? Nu har du chansen att delta i utfärder runt om i Finland, njuta av blomsterprakten och lära dig mer med hjälp av kunniga guider.
De samnordiska utfärdsdagen, De vilda blommornas dag, firas söndagen den 17 juni. Utfärderna är 2-3 timmar långa, kostnadsfria och öppna för alla intresserade. Oftast behövs ingen förhandsanmälan.

- Om du inte hinner delta i en arrangerad utfärd, kan du gå ut på din egen gårdsplan och försöka känna igen så många blommande växter som möjligt, tipsar miljövårdschef Martina Reinikainen på Natur och Miljö.


I år är förgätmigejen (Myosotis scorpioides) tema-art för de vilda blommornas dag. Förgätmigejen blommar i juni till augusti. På lämpliga platser breder växten ut sig till större bestånd, vars himmelsblå färg under blomningstiden är en mäktig syn. Förgätmigejen växer på frodiga å- och sjöstränder, men trivs också i närheten av källor och i fuktiga kärrsänkor. Förgätmigejen förekommer allmänt i södra och mellersta Finland. Den saknas i allra nordligaste Finland.


Beskyddare för de vilda blommornas dag år 2012 är miljöminister Ville Niinistö.

I Finland arrangeras De vilda blommornas dag av Natur och Miljö, Finlands Naturskyddsförbund, Finlands WWF, Luonto-Liitto, Societas Biologica Fennica Vanamo, Societas Pro Fauna et Flora Fennica, Forststyrelsen, Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum, Finlands Miljöcentral och biologi- och geografilärarnas förbund BMOL.

Tilläggsinformation:
Martina Reinikainen
Miljövårdschef / Natur och Miljö r.f.
Tfn 045-2700 316 (anträffbar torsdagen 14.6)
www.naturochmiljo.fi

 

Bland annat på dessa orter ordnas svensk- eller tvåspråkiga utfärder:

Jomala
Utfärdsmål: Mariehamn
Samlingsplats: Ramsholmens naturreservat
När: kl. 10-12.00
Arrangör: Societas pro Fauna et Flora Fennica / Nåtö biologiska station & Ålands Natur och Miljö
Med: vägkost, stövlar, penna
Guider: Carl-Adam Hæggström, Eeva Hæggström
Kontaktuppgifter: carl-adam.haeggstrom ( at) helsinki.fi. Tfn 040 59 27 309 Eeva Hæggström, 018-15303.
Guidning på båda språken.

Kristinestad
Utfärdsmål: Norrfjärden. Strandkärrängar, strandbeten, strandlundskogar, gammelskog, forsar.
Samlingsplats: Naturstigens infotavla på västra sidan av Norrfjärden
När: kl. 13-16.00
Arrangör: Sydbottens Natur och Miljö r.f.
Med: vägkost, stövlar
Guider: Sonja Grönholm, Carl-Anders Lundberg
Guidning på båda språken.

Nykarleby
Utfärdsmål: En artrik strandäng, som betas av Highlandkor.
Samlingsplats: Jakobstads torg kl. 12.30, Nykarleby torg kl. 13.00
När: kl. 13-16.00
Arrangör: Jakobstadsnejdens Natur - Pietarsaarenseudun Luonto
Med: vägkost, stövlar, penna, flora
Guider: Birthe Wistbacka, Jaaana Höglund
Kontaktuppgifter: Birthe Wistbacka, birthe ( at ) norrasvenska.fi. Tfn 050-3259134.
Guidning på båda språken.

Helsingfors
Utfärdsmål: Lövö. Klibbalskärr, hällmarkstorräng och vägrensblommor.
Samlingsplats: Lövö köpcentrum, Lövövägen 1
När: kl. 13-15.00
Arrangör: Helsingfors Naturskyddsförening r.f. - Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
Med: vägkost
Guider: Christina Lindell, Mirja Reijonen, Toni Amnell, Tiina Raivikko
Tilläggsinformation: Tiina Raivikko, tfn 050 545 8777, tiina.raivikko (at ) fmi.fi
Guidning på båda språken.

Raseborg
Utfärdsmål: Raseborgs slott. Runt slottet ser vi gamla läkeörter och nyttoväxter. På hagmarken vid Galgbacken blommar möjligtvis redan nattviol.
Samlingsplats: P-platsen, Raseborgs slottsväg 110
När: kl. 10-12.00
Arrangör: Raseborgs NoM rf. - Raaseporin Luonto ja Ympäristö ry.
Guider: Esko Vuorinen
Tilläggsinformation: Esko Vuorinen, tfn 050 538 0386, esko.vuorinen( at ) gmail.com
Guidning på båda språken.

Kimitoön
Utfärdsmål: Kråkskär. Vi bekantar oss med växter typiska för öns vårdbiotoper.
Samlingsplats: Ekhamns strand kl. 10.00.
När: kl. 10-17.00
Arrangör: Kimitoöns Natur
Med: vägkost
Guider: Ann-Sofi Österberg, Petra Nyqvist
Tilläggsinformation: Petra Nyqvist, tfn 040 591 8981, petra.nyqvist (at ) gmail.com
Guidning på båda språken.
Obs! Båtskjutsen till ön betalar var och en själv (25e/vuxen, 10e/barn). Anmälan före 10.6. Begränsat antal platser. Om du kommer till ön med egen båt, träffas vid på ön kl. 11.

Lista på utfärder i hela Finland