vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/frostfjaril_host.jpg

Grön Flagg för miljövänliga val i skolvardagen

21.05.2012 kl. 13:37
Nio finlandssvenska skolor och två daghem får i år hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran i Finland har beslutat att sammanlagt 111 skolor, daghem och läroanstalter erhåller den internationella miljöutmärkelsen.
Grön Flagg-programmet blir allt populärare och har nu över 300 deltagare i Finland. Bland de svenskspråkiga deltagarna får daghemmet Trollebo i Kervo flagga för första gången. Många har varit med om programmet i två till tre år. Sjundeå svenska skola fick Grön Flagg för tionde gången.

Grön Flagg-deltagarna gör själva upp målsättningar och planer för sin verksamhet. Med olika metoder integrerar skolorna och daghemmen miljötänkandet och miljöfostran i sin vardag. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt fattar beslut, planerar och utvärderar verksamheten. Deltagarna jobbar projektvis med olika Grön Flagg-teman som energi, närmiljö, vatten och avfall.

I Källhagens skola och Virkby gymnasium i Lojo har eleverna i miljörådet blivit så entusiastiska att de på egen hand bildat arbetsgrupper som träffats under rasterna. De har själva tagit stort ansvar för projektet och också engagerat andra elever som miljöresurspersoner. 

I Billnäs skola i Raseborg har elever och lärare har lärt sig nya handlingssätt som sparar vatten och sett över vilka tvättmedel som används med tanke på belastningen av vattendragen. Skolan har gjort studiebesök till det lokala vattentornet och reningsverket och undersökt vattnet i Svartå å tillsammans med Naturskolan Uttern. Vattentemat har också integrerats i undervisningen inom de flesta läroämnen.

Vikinga skola i Vasa har ordnat två energisparmånader under sitt energiprojekt och följt med energikonsumtionen med hjälp av elförbrukningsmätare. Kunskapen och medvetenheten om energifrågor har ökat och skolans totala energiförbrukning har minskat under projektets gång.

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i höst är:

Första gången: Daghemmet Trollebo, Kervo
Andra gången: Bemböle skola, Esbo
Billnäs skola, Raseborg
Drumsö lågstadieskola, Helsingfors
  Källhagens skola och Virkby gymnasium, Lojo
Sävträsk skola, Lovisa
Tredje gången: Daghemmet Skogsgläntan, St Karins
Kökar grundskola, Kökar
Månsas lågstadieskola, Helsingfors
Vikinga skola, Vasa
Hållbar Grön Flagg: Sjundeå svenska skola, Sjundeå

Grön Flagg är ett miljöprogram för skolor och daghem som internationellt är känt som Eco Schools. Programmet fungerar enligt samma principer i alla länder. Finlands Grön Flagg-skolor och -daghem är medlemmar i en stor internationell familj. Globalt sett har programmet över 35 000 deltagande skolor med tio miljoner elever. I Finland administreras Grön Flagg-programmet av Sällskapet för Miljöfostran (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura). Natur och Miljö upprätthåller programmet på svenska.

Tilläggsinformation:

Natur och Miljö
Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg
tfn: 045 2700 312
e-post: maria.aroluoma ( at ) naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
www.ymparistokasvatus.fi
www.vihrealippu.fi

Billnäs skola
Susanna Ojala (Grön Flagg-kontaktperson)
tfn: 050 5182800
 

Vikinga skola
Inger Nabb (rektor)
tfn: 06 325 3380, 040 581 3148

 

Virkby gymnasium
Titti Fritzén (Grön Flagg-kontaktperson)
tfn: 040 5081 379