vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Miljöorganisationerna kräver åtgärder av Finland för att främja ett mer miljövänligt jordbruk

11.05.2012 kl. 14:59
De finska miljöorganisationerna förutsätter att Finland främjar en mer miljövänlig jordbrukspolitik i den Europeiska Unionens länder. Finland tillsammans med många andra EU-länder har bidragit till att försvaga EU:s målsättning gällande en mer miljövänlig jordbrukspolitik.

De finländska miljöorganisationerna BirdLife Finland, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Finlands Naturskyddsförbund (SLL) och WWF har framfört åt jord- och skogsbruksminister Koskinen att Finland bör försvara EU-kommissionens förslag som ökar jordbrukspolitikens miljövänlighet. Finland har under den senaste tiden understött framlagda förmildringar till kommissionens förslag och har därmed bidragit till att försvaga EU:s kommande miljöförbindelser.

Enligt miljöorganisationerna var kommissionens förslag inte ens ambitiöst, utan förslaget var redan från början en bred kompromiss. Förslaget innehåller tre förpliktelser: varje gård som mottar EU-stöd förbinder sig att genomföra växtföljd, lämna sju procent av ytan som naturvårdsareal (t.ex. skyddszoner längs vattendrag) och att uppehålla bestående växttäcke. Gårdar vars produktion certifierats enligt principerna för ekologisk odling är befriade från förpliktelserna.

- Miljövänlighet nämns ofta som en viktig aspekt i Finland och nu är det dags att visa att man verkligen menar det genom konkreta åtgärder. Kommissionens förslag är en miniminivå som inte skall underskridas, kommenterar miljöorganisationernas jordbruksexpert docent i agroekologi Irina Herzon.
”Förpliktelserna i kommissionens förslag är uttryckligen sådana åtgärder som vetenskapligt bevisats vara effektiva och förnuftiga inom jordbruksproduktionen, och de kan tillämpas över hela EU-området.”

Miljöorganisationerna betonar, att man i Finland redan genomfört mycket arbete som är värdefullt för miljön och att kommissionens förslag bara skulle tillföra få nya förpliktelser. Framför allt skulle förslaget tvinga andra EU-länder att nå upp till samma nivå inom miljöfrågor som i Finland och hela jordbruket inom EU skulle förpliktigas till åtgärder som minskar miljöskadorna. Detta är i Finlands intresse, eftersom nya miljöåtgärder på EU-nivå skulle förstärka det finländska jordbrukets konkurrensförmåga.

- Finland har redan den ekologiska ytan på sju procent som kommissionen föreslår, därför skall Finland inte kräva en sänkning, nämner vattenvårdsexpert Lena Avellan från Natur och Miljö som ett exempel.

Forskningsresultat visar att EU:s nuvarande jordbrukspolitik är ohållbar och ineffektiv när det gäller inverkan på miljön. Naturens mångfald minskar och man har varken lyckats minska belastningen av vattendragen eller utsläppen av växthusgaser. Dessutom hotas det hållbara jordbruket av att jordens bördighet ständigt sjunker och att pollinerare blir allt mer sällsynta.

- Enligt utredningar vill Europas medborgare ha ett miljövänligare jordbruk och politiken borde understöda folkets vilja, säger skyddskoordinater Hannele Ahponen från SLL.

 

Ytterligare information:
Docent i agroekologi Irina Herzon, 040 5330 946
Skyddskoordinator Hannele Ahponen, Finlands Naturskyddsförbund SLL, 050 5323 219
Skyddsexpert Elina Erkkilä, WWF Finland, 050 522 4540
Vattenvårdsexpert Lena Avellan, Natur och Miljö, 045 2700 314
Generalsekreterare Leo Stranius, Luonto-Liitto, 040 754 7371