vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Karin Korsspindel inviger nytt uteklassrum

10.04.2012 kl. 15:17
Naturskolan Uttern börjar använda rekreationsområdet i Störsvik-Kopparnäs på gränsen mellan Sjundeå och Ingå som nytt uteklassrum.
Andraklassisterna i Bobäcks skola är den första pilotgruppen som får testa det nya uteklassrummet under en naturskoldag tillsammans med Karin Korsspindel.

Journalister är välkomna att ta del av naturskoldagen som arrangeras onsdagen den 11.4 kl. 9.30, med start från reningsverkets parkeringsplats i Störsvik. Naturskollärarna är på plats redan kl. 9. Reningsverket finns i anslutning till Pickala golf och man hittar dit genom att fortsätta längs Kolavikens väg från slutet av Störsviksvägen.

Naturskolan Uttern har avtalat om användningen av Störsvik-Kopparnäs med Föreningen Nylands friluftsområden. Området har en mångsidig natur med gammal skog, fågelvikar och sand- och klippstränder. Det finns också dass, eldstäder och tältplatser som står till naturskolgruppernas förfogande.

Jakten på nya uteklassrum fortsätter. Naturskolan bekantar sig med både skyddade naturområden och skolornas och daghemmens närmiljöer i västra Nyland. I uteklassrummen bjuds dagis- och skolgrupper på lärorika upptäcktsfärder i naturen. Naturskolan samarbetar gärna med markägare för att hitta lämpliga miljöer.

Att finna nya uteklassrum är en del av Naturskolan Utterns tvååriga utvecklingsprojekt som startade i november 2011. Projektet är anknutet till västra Nyland och inom projektet kommer naturskolan också att utveckla ett naturlägerskolkoncept.

För mera information, kontakta gärna:
Emilia Nordling
emilia.nordling(at)naturochmiljo.fi
tfn: 045 8804480