vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Nu sätts prislappar på naturen i Raseborg

28.02.2012 kl. 10:13
Det är dags att kombinera ekonomi och ekologi. För att undvika kortsiktiga lösningar som baserar sig på omedelbar ekonomisk vinning gäller det att tänka om. Därför arrangeras en workshop om värdet av ekosystemtjänster i Raseborg 28-29.2
Målet är att rama in och prissätta det vi inte direkt ser, eller är vana att räkna om i pengar, såsom ren luft och mångformig natur. Diskussionen gäller hur miljövärden integreras i den kommunala beslutsprocessen och hur det blir ekonomiskt lönsamt att utnyttja naturen på ett hållbart sätt. Ett exempel som kommer att lyftas upp är den stoppade muddringen av Pojoviken.

Vi välkomnar alla journalister till att ta del av arbetsgruppens erfarenheter och inbjuder till presskonferens.

När: Tisdagen den 29.2 kl. 11.30
Var: Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Workshopen är en del av ett pilotprojekt, initierat av naturskyddsföreningarna i Sverige, Danmark och Finland. I projektet deltar tre kommuner: Holbaek i Danmark, Raseborg i Finland och Botkyrka i Sverige.

I workshopen deltar 20 lokala beslutsfattare, aktörer inom fiske och jordbruksnäringen, representanter för miljöföreningarna och forskare inom ekosystemtjänster, under ledning av experten på ekosystemtjänster, Louise Hård af Segerstad från konsultbyrån Albaeco i Sverige. Deltagarna arbetar med den modell för bedömning av värdet av ekosystemtjänster i kommuner som tagits fram genom studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB. Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en svensk sammanfattning av TEEBs rapport för lokala och regionala beslutsfattare: "Räkna med ekosystemtjänster".

 

Kontaktperson:
Camilla Ekblad, miljövårdschef, tfn: 045 2700 316
Camilla.ekblad(at)naturochmiljo.fi