vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/vagor_host.jpg

Miljöorganisationerna presenterade sina teser i kärnkraftsdebatten

03.11.2009 kl. 14:00
Greenpeace, Luonto-Liitto, Jordens Vänner, Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund har i dag presenterat fem teser om kärnkraft för riksdagsledamöterna. Organisationerna vädjar till riksdagen, att kärnkraftsansökningarna skall avslås och att omfattande satsningar på förnyelsebar energi och energisparade skall göras genast, vilket får stöd av en majoritet av finländarna. Utbyggnaden av kärnkraft avgörs i en omröstning i riksdagen nästa år. 55 procent av finländarna vill, att riksdagsledamöterna skulle säga nej till utbyggnad av kärnkraft.
Teserna lyder:
1. Kärnkraft åsidosätter hållbara energilösningar, inte stenkol
2. Kärnkraft orsakar allvarliga sjukdomar för tusentals generationer
3. Tilläggsutbyggnad av kärnkraft leder till betydande export av
kärnkraftsel
4. Problemen med Olkiluoto 3 skulle upprepas i nya reaktorprojekt
5. Hållbara energilösningar garanterar utsläppsminskningar och arbetsplatser

Tesernas motiveringar med källhänvisningar presenteras i en fyrsidig
broschyr, som skickas till samtliga riksdagsledamöter.

I broschyren presenteras även möjligheterna att utnyttja hållbara
energilösningar, som redan år 2020 kunde ge en energimängd som motsvarar
elproduktionen från åtta Olkiluoto 3-reaktorer. Till de viktigaste
lösningarna hör lågenergibyggande, energisnåla elapparater, bränslesnåla
personbilar samt bioenergi och vindkraft. En satsning på dessa skulle
skapa 40 000 arbetsplatser i Finland under nästa decennium.

- Miljöorganisationernas teser betonar, att kärnkraft är en för miljön
och människor farlig elproduktionsform. Syftet med utbyggnad av
kärnkraft är export. Genom att satsa på lösningar som minskar
energibehovet och som utnyttjar förnyelsebar energi kan man snabbare och
tryggare uppnå energisjälvförsörjande och betydande utsläppsminskningar.
Målsättningen bör vara ett energisystem, som till hundra procent
utnyttjar förnyelsebara energikällor, beskriver Lauri Myllyvirta,
energiansvarig vid Greenpeace.

- Medborgarnas budskap är klart: Finland skall inte bygga ut
kärnkraften. Forskningen ger tydliga resultat: Finland behöver inte mera
kärnkraft. Endast energibolag, som vill börja exportera kärnkraftsel, är
av annan åsikt. När riksdagsledamöterna avger sin röst, visar de vem de
egentligen representerar”, säger Janne Björklund,
kärnkraftskampanjansvarig vid Finlands naturskyddsförbund.

Kärnkraften tillhör det förflutna - miljöorganisationernas fem teser
till riksdagsledamöter

Mera information:

Lauri Myllyvirta, energiansvarig, Greenpeace: 050 3625 981
Janne Björklund, ansvarig för kärnkraftkampanjen, Finlands
naturksyddsförbund: 050 5353 205
Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö: 045 2700 313
Leo Stranius, generalsekreterare, Luonto-Liitto: 040 754 7371
Tapio Solala, viceordförande, Jordens vänner: 0400 114 622