vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_2.jpg

Vattenförvaltningsplanerna räddar inte kustvattnen

10.12.2009 kl. 13:47
Enligt vattenförvaltningslagen, som bygger på EU:s vattenramdirektiv, skall alla vattendrag uppnå god ekologisk status år 2015. Idag har statsrådet godkänt, att tidsfristen för bland annat kustområdet i södra Finland flyttas fram till år 2027. Natur och Miljö är besviken över att skyddet av Östersjön fortfarande inte prioriteras.
Natur och Miljö ger ändå miljöförvaltningen en stor eloge för det omfattande och öppna beredningsarbetet. De regionala miljöcentralerna har tagit fram värdefull data om vattendragens nuvarande tillstånd. Nu vet även alla parter ganska bra vad som borde göras. Bland annat har behovet av skyddszoner och våtmarker i jordbruket nu kvantifierats i regionvis.

Vattenförvaltningsplanernas centrala budskap är, att nuvarande åtgärder inte räcker till utan det krävs omfattande tilläggsåtgärder, som kostar åtminstone 230 miljoner euro per år.

-Tyvärr är vattenförvaltningsplanerna inte juridiskt bindande för någon part, konstaterar miljövårdschef Lotta Nummelin från Natur och Miljö. Finansieringen för nya nödvändiga åtgärder, som nämns i åtgärdsprogrammen, är ännu inte säkrad, påminner Nummelin. Vattenförvaltningsplanerna kan beskrivas som miljövårdens julklappslista.

Mera information:
Lotta Nummelin, miljövårdchef, tfn 045 2700314