vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Tarastis förslag förbättrar inte avloppsreningen i glesbygden

14.12.2009 kl. 13:43
Natur och Miljö är kritisk mot utredningsman Lauri Tarastis rapport om avloppsrening på glesbygden. Enligt förbundet fokuserar Tarasti för mycket på byråkratin kring uppskov och för lite på att säkerställa att effektiva reningssystem installeras före tidsfristen går ut år 2014.
Enligt Kommunförbundets uppskattningar uppfyller endast 30 % av året-om-bostäderna och 70 % av fritidsbostäderna förordningens krav. I fritidsbostäder är det vanligare med komposterande toaletter, vilket betyder att näringshalterna i avloppsvattnet är så låga, att avancerade reningssystem inte behövs.

-Avloppsreformen framskrider allt för långsamt, säger miljövårdschef Lotta Nummelin från Natur och Miljö. Av de fastigheter som måste förbättra sitt avloppssystem har endast 4-5 % ansökt om åtgärdstillstånd under de fem första åren. Därtill har många kommuner planer på att utvidga det kommunala avloppsnätet.

-En orsak till att fastighetsägare har skjutit upp nödvändiga beslut är oklarheter kring möjligheterna till uppskov. Tarastis förslag kan tyvärr öka förvirringen, anser Nummelin. Förslaget att fastigheter på bergiga holmar skulle beviljas uppskov beaktar inte, att avloppsvattnet just i dessa miljöer rinner direkt ut i vattnet. Enligt Natur och Miljö borde miljöförvaltningen nu satsa på att motivera fastighetsägare att genast dra sitt strå till stacken för att minska utsläppen till våra vattendrag.

Natur och Miljö stöder utredningsman Tarastis förslag gällande större fokus på fastighetsvis rådgivning, men efterlyser tydligare kvalitetskrav.

-I stagligt subventionerad rådgivning måste ingå information om kretsloppsanpassade lösningar, som exempelvis komposterande toalett och utnyttjande av slam från reningsverk, säger Nummelin.

Mera information:
Lotta Nummelin, miljövårdschef, 045 2700314