vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Nationalparken Sibbo storskog bör bli större än Forststyrelsen föreslår

18.02.2010 kl. 13:08
Miljöorganisationernas samarbetsgrupp för Sibbo storskog anser att Forststyrelsens utredning ger ett mycket starkt stöd för grundandet av en nationalpark. Forststyrelsens mest omfattande förslag bör dock utökas med åtminstone Hältingträsk och Husö.
Hältingträsk, som befinner sig öster om Landbo, har unika rekreationsvärden. Bland de populära utfärdsmålen finns bland annat en sällsynt skogssjö i naturtillstånd och enastående berg. Området ägs av Helsingfors stad.

Organisationerna anser att även Husö, som är en del av Östersundom, bör ingå i förslaget till nationalpark. Detta skogliga område, som ägs av Helsingfors stad, finns mitt emellan två fågelskyddsområden, som hör till nätverket Natura 2000. Eftersom området på grund dess placering, naturvärden och rekreationsvärden är otänkbart att bygga ut, vore det naturligt att införliva det i nationalparken.

Organisationerna anser, att miljöministeriet omedelbart bör inleda beredningen av ett lagförslag. En ny nationalpark vore ett bra sätt att fira FN:s temaår om biologisk mångfald. Sibbo storskog uppfyller utan tvivel de lagstadgade kriterierna för grundandet av en nationalpark. Till dessa hör betydande statligt markinnehav samt att området har betydande naturvärden och rekreationsvärden. Nationalparken möjliggör även en ändamålsenlig planering av markanvändningen i Östersundom.

Mera information:

På svenska:
Natur och Miljö: verksamhetsledare Bernt Nordman 045 2700 313
Sibbo Naturskyddare: Cia Åström 040 7669 179

På finska:
Finlands naturskyddsförbund: Keijo Savola 045 652 1974 och Tapani Veistola 0400 615 530
Nylands miljövårdsdistrikt: Jyri Mikkola 0400 372 433
Helsingfors naturskyddsförening: Kati Vierikko 040 7372 298
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa: Margus Ellermaa 050 3629 875
Vanda miljöförening: Kimmo Jääskeläinen 040 5899 158