vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Dags att börja följa med vårens framfart

11.03.2010 kl. 12:54
Naturintresserade finländare kan igen börja rapportera om vårtecken inom ramen för det traditionella projektet ”Följ med våren”. Det första temaveckoslutet är 13-14 mars.
"Följ med våren" ordnas av Luonto-Liitto, medan Natur och Miljö svarar för det svenskspråkiga genomförandet. Projektet har i årtionden inspirerat finländare att följa med vårens framsteg i sin närmiljö. Observationer av över 40 växt- och djurarter kan skickas in med hjälp av en traditionell tryckt blankett, Naturhistoriska centralmuseets nätblankett eller via SMS. Följ med våren ger intressant information om hur våren framskrider i Finland och om årliga variationer.

Trots rikliga snömängder och minusgrader kan våren överraska oss när som helst. Den här vintern har omständigheterna varit mycket gynnsamma för växternas övervintring. Därför väntas en riklig vårblomning. Eftersom många flyttfåglar är trogna sin tidtabell kan vi snart träffa på sånglärka, tofsvipa och sångsvan åtminstone i södra Finland. Följ med våren önskar observationer om uttryckligen flyttfåglar – en del av arterna som hört till projektet har nämligen börjat övervintra i Finland.

Årets tema är naturens mångfald, i enlighet med FN:s temaår. Naturen är också temat för Natur och Miljös 40-års jubileum, som firas i år.
-Vi hoppas att Följ med våren skall locka mera människor att röra sig aktivt i skog och mark, säger miljöfostrare Maria Aroluoma från Natur och Miljö.

I år kan man förutom de vanliga våruppföljningsarterna även meddela observationer av andra arter, som man upplever som speciella eller ovanliga. Den första observationen av en art kan antecknas och meddelas när som helst. Hur arten blir talrikare bedöms varannan vecka under sammanlagt sju veckoslut. Det första veckoslutet infaller 13-14.3 och det sista 5-6.6.

Information om hur man rapporterar om observationer samt om våruppföljningens resultat finns på webbsidorna www.kevatseuranta.fi. Svenskspråkigt material finns på Natur och Miljös webbsidor www.naturochmiljo.fi. Bilder relaterade till projektet Följ med våren kan skickas till Finlands naturskyddsförbunds webbsida Ikkuna Suomen luontoon.

Mera information:
Titta Lassila, koordinator för Kevätseuranta, Luonto-Liitto: 044 331 3431
Maria Aroluoma, miljöfostrare, Natur och Miljö: 045 2700 321