vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Pressmeddelanden

Organisationer: Regeringen bör slopa fossila stöd och sätta stopp för torven, annars missar Finland klimatmålen

Regeringen, som samlas till ett klimatmöte, bör slopa stöden till fossila bränslen och sätta stopp för användningen av torv. Det anser en grupp organisationer som arbetar med miljö, utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter. För tillfället finns det ett stort gap mellan regeringens klimatmål och åtgärder.
31.01.2020 kl. 09:05

Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

Ekenäs naturum blir en av baserna för Naturskolan Utterns personal år 2020. Forststyrelsen blir också kvar i huset. Under året utformas en plan för ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation.
24.01.2020 kl. 09:16

Presidentens vegekorg fylld med superfood från finska skogar

Miljö- och djurorganisationer överräckte sin traditionella grönsakskorg till presidentparet på Talludden. Tanken med vegekorgen är att lyfta fram hållbar matproduktion – och i år är korgen fylld med skogens håvor.
19.12.2019 kl. 13:16

Naturskyddsorganisationerna kräver: jordbruksstöden skall gynna miljön

Jordbruksstödens miljöpåverkan har inte diskuterats tillräckligt, trots att jordbruksstöden är den största utgiften i EU:s budget. Naturskyddsorganisationerna föreslår att stöden borde styras så att de ger största möjliga miljöfördelar.
16.12.2019 kl. 14:02

Publiceringstillställning 17.12.2019: Färdplan för ett hållbart jordbruk

Hur kan vi nå klimatsmarta mål inom jordbruk och vad kan CAP 27 erbjuda oss i Finland? BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands Naturskyddsförbund har sammanställt en vision om hållbart jordbruk i Finland.
26.11.2019 kl. 14:24

Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket

Växttäcke året om, skyddszoner, cirkulär ekonomi och mångsidig växtföljd är exempel på åtgärder som samhället borde stöda ekonomiskt. Fyra finländska miljöorganisationer har sammanställt sina åtgärdsförslag inför reformen av EU:s jordbruksstöd.
10.05.2019 kl. 08:54

Partiernas klimatlöften är otillräckliga – organisationernas kampanj vill höja ambitionsnivån i klimatpolitiken

Åtta riksdagspartier har förbundit sig vid 1,5-gradersmålet, men klimatkrisens allvar syns inte tillräckligt i partiernas program. Kampanjen Korvaamaton (Oersättlig) kräver mera konkreta klimatåtgärder av Finland. Bakom kampanjen står nio organisationer som arbetar med miljöfrågor och global utveckling tillsammans med flera kända opinionsbildare.
28.02.2019 kl. 10:10

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

Natur och Miljö står inte bakom åtgärdsplanen för skarv i Österbottens kustområden som publicerades idag. I slutskedet av förhandlingarna krävde majoriteten att skarvstammen skall minskas till 25 procent av 2016 års nivå. Det här kunde inga naturorganisationer godkänna, vilket resulterade i avvikande åsikter.
02.10.2017 kl. 09:47

Kvarkens naturskola önskar finsk partner och nya uteklassrum

Kvarkens naturskola firar idag sitt tioårsjubileum. Tiotusen barn har redan tagit del av miljö- och utomhuspedagogiken. Alla skolor och nästa alla svenskspråkiga daghem i regionen har medverkat i minst en naturskoldag. Nu hoppas Natur och Miljö att någon skulle ta ansvar för att bygga upp motsvarande verksamhet på finska i regionen.
10.08.2017 kl. 12:00

Tre nya skolor får utmärkelsen Grön Flagg

Läsåret 2015–2016 har daghem och skolor jobbat flitigt med miljöprojekt inom ramen för Grön Flagg. Tre svenska skolor får nu hissa sin gröna flagga för första gången. De är Solbrinkens och Virkby skolor i Lojo samt Tessjö skola i Lovisa.
24.05.2016 kl. 06:04

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

”Mamma, jag vill inte mera gå till fotisen för de talar bara finska, så det är inte roligt”, är en kommentar Natur och Miljö vill förpassa till historien.
27.01.2016 kl. 16:13

Avvikande åsikt om ändringar i Landsbygdsprogrammet

Miljövårdschef Anne Antman lämnade den 17.11.2015 en avvikande åsikt till kommittén för uppföljning av Landsbygdsprogrammet.
17.11.2015 kl. 15:29

Miljöministern får ett tufft jobb

Det finns stora risker med fokusområdena i det strategiska programmet för Sipiläs regering. Bioekonomi som bygger på förädling av förnyelsebara naturresurser kan skada naturen. Målsättningen att öka skogsavverkningen med 15 miljoner kubikmeter i kombination med enbart frivilligt naturskydd leder till allvarliga problem för naturens mångfald.
27.05.2015 kl. 17:36

Kom till barnens Österjöprotest!

När: tisdagen den 26.5 kl. 15-17.30 Var: Narinkens torg i Helsingfors Nu är det dags att lyssna på barnen. På tisdagen ordnas Barnens Östersjöprotest på Narinken i Helsingfors. Evenemanget är höjdpunkten för protesten som har pågått hela våren, både i skolor och daghem, men också virtuellt på www.itamerenlapset.fi/sv/.
22.05.2015 kl. 14:47

Skogsfolkets hälsning till regeringsförhandlarna: Skydda miljöministeriet!

Onsdagen den 20.5 kommer välbekanta djur att samlas utanför statsrådets festlokal Smolna för att fira den unika finländska naturen. Men hur länge har den finländska naturen orsak att fira? Övergår karnevalen i en begravningsprocession till minnet av miljöministeriet?
19.05.2015 kl. 14:51

Natur och Miljö fick ny ordförande

Marinbiolog Jan Ekebom valdes idag till ordförande för Natur och Miljö. Han efterträder Jonas Biström som flyttade utomlands och avgick. Ekebom är en erfaren miljöexpert som idag arbetar med att koordinera det marina naturskyddet vid Forststyrelsens naturtjänster.
12.04.2015 kl. 14:10

Barnen protesterar för Östersjön

"Vi tycker att alla skol- och förskolebarn i Finland tillsammans ska planera en protestdag för att vuxna ska förstå att de måste göra något för att skärgården ska bli räddad."
03.03.2015 kl. 09:59

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

Sällskapet för Miljöfostran i Finland och Natur och Miljö har i vinter beviljat sammanlag 39 skolor, daghem, läroanstalter och organisationer som arrangerar fritidsverksamhet miljöutmärkelsen Grön Flagg.
16.12.2014 kl. 11:31

Klimatförhandlingarna behöver vår hjälp

Politikerna har återigen underpresterat i klimatförhandlingarna. Nu måste vi, medborgare, ta saken i egna händer. Därför startar Natur och Miljö en klimatkampanj efter årsskiftet.
14.12.2014 kl. 12:08

Myrskyddsprogrammet försinkas

Idag sammankallade Miljöminister Grahn-Laasonen intressenter till en diskussion om myrskyddsprogrammet med fokus på frivillighet. Dock vägrade ministern att ge en tidtabell för när den förnyade beredningen av myrskyddsprogrammet förväntas vara färdig. Natur och Miljö kräver att ministern ger besked om tidtabellen.
03.12.2014 kl. 15:49

Slutsatser av Följ med våren-observationer

I år var våren ytterst lång och tidig. Det ser vi på observationerna i kampanjen Följ med våren.
12.06.2014 kl. 12:21

Natur och Miljö fick ny ordförande: ”Kom med och jobba för en rättvis och hållbar värld!”

Jonas Biström har valts till ny ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö. Biström ser Natur och Miljös stora potential med många sakkunniga och engagerade medlemmar och en blomstrande miljöfostranssektor.
27.04.2014 kl. 09:49

Kylan bromsade den rekordtidiga våren

Den tidiga våren har fortsatt sin framfart efter att ha hållit ett litet uppehåll. Kampanjen Följ med vårens andra fenologiveckoslut som hölls den 29 – 30. 3 var soligt, vilket även återspeglades i de talrika naturobservationerna som strömmat in.
03.04.2014 kl. 11:18

Följ med våren börjar nu!

Den traditionella kampanjen Följ med våren börjar under veckoslutet. Genom att iaktta bekanta djur- och växtarter kan vi se hur våren framskrider.
13.03.2014 kl. 17:56

Ålands naturskola får elbil

Det är åländska vindar som från och med fredagen för Ålands naturskola till eleverna. Genom att köra elbil vill Natur och Miljös naturskola inspirera andra till att ta steget mot grönare färder.
06.02.2014 kl. 13:23

Tänk på varandra den andra i andra

Söndagen den 2.2. firas den nationella Grön Flagg-dagen i över 300 skolor och daghem i Finland.
31.01.2014 kl. 11:54

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

I höst får 54 finländska skolor, daghem och läroanstalter miljöutmärkelsen Grön Flagg. - Grön Flagg ger insikter som eleverna drar nytta av hela livet. De upptäcker att de själva kan påverka i miljöärenden och samtidigt lär de sig vad en hållbar livsstil går ut på, förklarar Theresa Knopp, Grön Flaggkoordinator på Natur och Miljö.
17.12.2013 kl. 10:11

Grön Flagg fyller 15 år

Den 20.9 fyller Grön Flagg i Finland 15 år. Dagen firas i 39 svenskspråkiga skolor, daghem, gymnasier och vuxeninstitut.
19.09.2013 kl. 12:06

Cykelkampanjen Race for the Baltic når Finland

Efter tre veckors trampande genom Sverige cyklar kärntruppen i kampanjen Race for the Baltic i dag i land på Åland med budskapet ”Rädda Östersjön!”.
01.07.2013 kl. 13:43

Brister i miljöersättningar för jordbrukare

Natur och Miljö anser att förslaget till nya miljöersättningar för jordbruket i Finland inte motsvarar det som fastslagits i regeringsprogrammet. De föreslagna åtgärderna stoppar varken utsläppen av näringsämnen i vattendragen eller utarmningen av naturens biologiska mångfald i jordbrukslandskapen.
25.06.2013 kl. 12:11

Miljöanpassningen av jordbruket i fara

Natur och Miljö slår larm om att miljöarbetet inom jordbruket är hotat. Enligt det senaste förslaget från jord- och skogsbruksministeriet skulle finansieringen av miljöersättningar och av ekologisk odling sammanlagt skäras ner med hela 20%.
19.06.2013 kl. 16:08

Race for the Baltic – Cykla med för att rädda Östersjön!

I dag går startskottet för Race for the Baltic, en cykeltur kryddad med evenemang som blommar upp runt hela Östersjön. Alla intresserade kan delta i cykelkampanjen som börjar i Malmö, varar 3 månader och går genom 9 länder.
08.06.2013 kl. 15:31

Grön Flagg-skolorna blir allt fler

I vår får tjugo finlandssvenska skolor och daghem hissa Grön Flagg. Det är ett nytt rekord.
28.05.2013 kl. 10:48

Talvivaaragruvan måste stängas

De finländska miljöorganisationerna kräver att Talvivaaragruvan stängs. Gruvan har inte fungerat på ett acceptabelt sätt under hela sin existens. Talvivaara har blivit en farlig förebild för andra gruvbolag. Gruvan har kontinuerligt förorsakat miljöproblem.
24.04.2013 kl. 14:00

Följ med våren där du bor

Har isarna gått vid sommarstugan? Har någon redan hittat en tussilago eller är den du ser den första? Har du vårkänslor så ta del av kampanjen Följ med våren och rapportera om hur våren framskrider just där du bor eller kolla hur vårligt det är där din sommarstuga finns. Nu kan du själv titta in i Naturhistoriska museets databas, välja en ort eller en art och jämföra våriakttagelser under de senaste åren.
19.04.2013 kl. 10:01

Nu öppnar Ålands naturskola!

Idag invigs Ålands naturskola på Ramsholmen i Jomala. Naturskollärare Linda Valve slår upp dörrarna till det största klassrummet på Åland: hela den åländska naturen.
12.04.2013 kl. 12:02

Ny vår för Finlands Natur

Det första numret av Finlands enda svenskspråkiga natur och miljömagasin utkommer idag. Finlands Natur har genomgått en stor reform och ges nu ut som ett modernt årstidsmagasin som riktar sig till en bred läsarkrets. Den nya luftiga layouten och de vackra bilderna inbjuder till läsning.
08.04.2013 kl. 10:34

Miljöaktionsdagarna närmar sig, kom och träffa oss!

En begränsad planet – en gränslös rörelse. Det är dags för årets största miljöevenemang för ungdomar Miljöaktionsdagarna – Ympäristötoimintapäivät, ett tvåspråkigt, riksomfattande evenemang som ger unga intresserade av miljö- och utvecklingsfrågor en möjlighet att träffas och samarbeta.
24.01.2013 kl. 13:43

Miljökontakt mellan svensk- och finskspråkiga ungdomar

Det är dags för årets största miljöevenemang för ungdomar Miljöaktionsdagarna – Ympäristötoimintapäivät, ett tvåspråkigt, riksomfattande evenemang som ger oss unga intresserade av miljö- och utvecklingsfrågor en möjlighet att träffas och samarbeta.
08.01.2013 kl. 11:21

Republiken Finlands president Sauli Niinistö fick en korg med ekogrönsaker och seitanskinka

Elva miljö- och djurskyddsorganisationer överräckte idag en korg fylld med ekologiska rotsaker, grönsaker och en seitanskinka till Republikens president Sauli Niinistö på Talludden. Det var första gången en ekogrönsakskorg överräcktes till presidenten inför julen. Organisationerna önskade presidentparet en god jul och god hälsa under det nya året.
20.12.2012 kl. 12:17

Grön Flagg stöder miljövänliga val i skolvardagen

Fem finlandssvenska skolor får i höst hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella miljöutmärkelsen till sammanlagt 48 skolor, daghem och läroanstalter i Finland.
19.12.2012 kl. 13:27

Åland får äntligen naturskola

Natur och Miljö börjar nu bygga upp naturskolverksamheten på Åland. Vid skolstarten år 2013 är allting klart och naturskollärare Linda Uotila börjar ta emot skolklasser och daghemsgrupper på Ålands första naturskola.
07.09.2012 kl. 09:55

Välkomna till första lägerskolan på Naturskolan Uttern

Nu börjar Natur och Miljö med naturlägerskolverksamhet på Naturskolan Uttern. Det nya konceptet provkörs för första gången under en pilotlägerskola 29-31.8.
23.08.2012 kl. 12:12

Natur och Miljö drar en lans för miljöbildning

”Allt ska ske just i den här skogen, under ett år” bestämde Heikki Willamo. Fotografiutställningen Skogsåret är en beskrivning av årscykeln i skogen, av en mänskas känslor i skogens stillhet och en berättelse om mänskans förhållande till naturen.
25.06.2012 kl. 11:31

Kom med på blomsterutfärd 17.6

Snart är midsommaren här och många av våra växter slår ut i blom. Är du intresserad av växter, men känner inte igen så många? Kanske kan du namnet på våra vanligaste växter, men skulle vilja lära dig mera om deras biologi och historia? Nu har du chansen att delta i utfärder runt om i Finland, njuta av blomsterprakten och lära dig mer med hjälp av kunniga guider.
14.06.2012 kl. 11:12

Barnens barkborre besöker skogarna i Svenskfinland

Hör ett mystiskt meddelande och stig in i Bella Barkborres värld, lös mysteriet och klarar du det får du öppna Bellas hemliga kista.
04.06.2012 kl. 13:21

Grön Flagg för miljövänliga val i skolvardagen

Nio finlandssvenska skolor och två daghem får i år hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran i Finland har beslutat att sammanlagt 111 skolor, daghem och läroanstalter erhåller den internationella miljöutmärkelsen.
21.05.2012 kl. 13:37

Miljöorganisationerna kräver åtgärder av Finland för att främja ett mer miljövänligt jordbruk

De finska miljöorganisationerna förutsätter att Finland främjar en mer miljövänlig jordbrukspolitik i den Europeiska Unionens länder. Finland tillsammans med många andra EU-länder har bidragit till att försvaga EU:s målsättning gällande en mer miljövänlig jordbrukspolitik.
11.05.2012 kl. 14:59

Kan man leva klimatsmart på landsbygden i Svenskfinland?

Natur och Miljös projekt Klimatpiloterna i Östra Nyland är på slutrakan. 13 familjer har i två års tid utmanats att minska på sina kolfotspår och nu får vi ta del av hur de lyckats. Natur och Miljö inbjuder till pressinfo på Porvoon Paahtimo, Mannerheimgatan 2, nere vid Borgå å, måndagen den 23.4 klockan 11.00. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.
19.04.2012 kl. 14:57

Natur och Miljö fick debattglad ordförande

Full av entusiasm och med ett stort leende tog Camilla Strandberg-Panelius i lördags över tyglarna för Natur och Miljö under förbundets årsmöte i Vasa.
16.04.2012 kl. 11:30

Karin Korsspindel inviger nytt uteklassrum

Naturskolan Uttern börjar använda rekreationsområdet i Störsvik-Kopparnäs på gränsen mellan Sjundeå och Ingå som nytt uteklassrum.
10.04.2012 kl. 15:17

Följ med våren på myren

Våren är här! Under veckoslutet startar den traditionella kampanjen ”Följ med våren”. Nu är det dags att gå ut och studera vårtecken.
15.03.2012 kl. 10:14

Naturfotografen Heikki Willamos bok Skogsåret har utkommit

”Allt skulle ske just i den här skogen, under ett år”. Det var ramarna som Heikki Willamo satte för sin nya bok.
01.03.2012 kl. 14:40

Nu sätts prislappar på naturen i Raseborg

Det är dags att kombinera ekonomi och ekologi. För att undvika kortsiktiga lösningar som baserar sig på omedelbar ekonomisk vinning gäller det att tänka om. Därför arrangeras en workshop om värdet av ekosystemtjänster i Raseborg 28-29.2
28.02.2012 kl. 10:13

Återvinning på Miljödetektivernas vinterläger i Sjundeå

Miljödetektivernas vinterläger är i full gång! Lägret hålls under sportlovet 20-24 februari i Sjundeå.
21.02.2012 kl. 10:06

Fira Grön Flagg-dagen med en miljövänlig varm kram!

De finländska Grön Flagg-skolorna och -daghemmen vill betona vikten av immateriella gåvor och gemenskap, då de idag firar den nationella Grön Flagg-dagen. Att bry sig om miljön är också att bry sig om varandra. Genom att tillsammans arbeta för att minska miljöbelastningen skapas en fin gemenskap inom skolorna och daghemmen.
02.02.2012 kl. 10:15

Ensidigt skogsprogram hotar våra skogar

De gamla blandskogarna och torvmarksnaturen är hotade om Kustens skogscentrals förslag till ett nytt skogsprogram för Svenskfinland förverkligas. Mera kalavverkningar och djupa diken väntar den som rör sig i skog och mark, varnar Natur och Miljö.
20.12.2011 kl. 09:26

Grön Flagg för uteundervisning och återvinning

Fyra nya finlandssvenska skolor får nu hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran i Finland har i höst beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 57 skolor, daghem och läroanstalter i hela Finland. Av dem är sju svenskspråkiga. Bland dem finns också en riktigt långvarig Grön Flagg-deltagare, Haddom skola i Lovisa, som genomfört sitt åttonde godkända projekt.
14.12.2011 kl. 09:39

Miljöaktionsdagarna – Framtiden nu!

Landets största miljöevenemang för ungdomar inleds den 21 oktober i Karis. Miljöaktionsdagarna – Ympäristötoimintapäivät samlar omkring 140 miljöintresserade från hela landet på Lärkkulla kursgård. Samhällspåverkan och miljöaktivism är temat för evenemanget som Natur och Miljö och Luonto-Liitto arrangerar.
20.10.2011 kl. 11:46

Ny handbok lockar barnen ut i skogen

Torsdagen den 6.10 lanserar Natur och Miljö Bella Barkborres skogsbok på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, klockan 10.30 - 12.00.
05.10.2011 kl. 11:47

Fiskgjuse fick ett nytt hem i restaurerad skog

Konkret resultat av vårt skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna i Vörå.
04.08.2011 kl. 10:00

Hur mår havsbottnarna i småbåtshamnarna?

Hur ser havsbottnarna ut efter en båtsemestersäsong? Natur och Miljös populära sommarturné i Svenskfinland avslutas den 28.7 i Nagu. Turnén ”Under den glittrande ytan” har besökt Nyland, Väståboland och Österbotten och har omkring 1500 besökare en unik möjlighet att upptäcka en okänd värld.
28.07.2011 kl. 11:13

Under den glittrande ytan i Korpo

Kom och se hur havsbottnarna ser ut i skärgården utanför Korpoström. Skärgårdshavets labyrint av öar och skär döljer en ännu större variation under ytan. Är allt dött här eller vimlar det av liv?
18.07.2011 kl. 11:22

Dyk ner med oss i Larsmo-Öjasjön under Jakobstadsdagarna

Plötsligt täcks vattnet av en flytande matta av döda fiskar. Vad är det som har hänt under vattenytan? Är allt bra nu när inga döda fiskar syns till? Kom och se och hör hur havsbottnarna utanför Jakobstad mår idag. Natur och Miljö bjuder på en unik möjlighet att upptäcka undervattensvärlden inom projektet ”Under den glittrande ytan” som turnerar i Svenskfinland under juli.
15.07.2011 kl. 11:50

Se vad som finns under den glittrande ytan i Vasa

Vill du veta hur det ser ut nere på havsbottnarna i Vasas skärgård? Är allt dött eller vimlar det av liv? Natur och Miljö bjuder på en unik möjlighet att upptäcka undervattensvärlden just där du bor eller vistas under sommaren inom projektet ”Under den glittrande ytan”.
12.07.2011 kl. 11:52

Vad finns under den glittrande ytan i Bottniska viken?

Simma längs havsbottnarna utanför Kristinestad utan att hoppa i havet! Under Natur och Miljös sommarturné ”Under den glittrande ytan” är det möjligt. Två dykare har filmat och fotograferat undervattensnaturen här och nu och alla intresserade får ta del av materialet under sommarmarknaden i Kristinestad. Vi vill visa hur mångsidig och vacker undervattensnaturen är längs Bottniska vikens kuster. Barnen får roa sig med mikroskop och undervattendjur, medan de vuxna har en chans att ställa frågor till vår dykande vattenvårdsexpert.
11.07.2011 kl. 11:54

Se bottnarna i Kimito där reningsverket släpper ut

Natur och Miljös turné i skärgården i Svenskfinland ”Under den glittrande ytan” har nått Kimito, där vi fokuserar på vattenrening. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen och visar upp en okänd värld för allmänheten. Vår dykande vattenvårdsexpert och Kimito avloppsvattensrådgivare svarar på frågor och ger goda råd. Barnen får studera livet i havet i mikroskop.
04.07.2011 kl. 11:55

Hopp i och för Pojoviken

Ett plums och Natur och Miljös dykare simmar ner till Pojovikens värdefulla undervattensängar med kameran i högsta hugg. Idag och i morgon dyker vi. På måndagen den 4.7 klockan 10-16 får alla nyfikna se vilken värld som höll på att förstöras. En storskalig muddring, såsom muddringen av Skuru farled, kunde ha gjort vattnet i Pojoviken så grumligt att ängarna hade gått förlorade. För hur lång tid, vet ingen.
30.06.2011 kl. 11:57

Fiskdemonstration under den glittrande ytan

Vad skulle ske om fiskarna i Östersjön kunde tala, ordna demonstrationer eller om de fick ett alternativ till inhemskt grumligt vatten och alger? Sillarnas försäljningsbyrå har lösningen: Fina fiskar – fly! Köp en havslott i södern. Men det nappar varken fiskarna eller Natur och Miljö på.
29.06.2011 kl. 11:59

Turnéstart: Vad finns under den glittrande ytan?

Natur och Miljös dykarturné i skärgården i Svenskfinland startar i Ingå, under Ingådagen och fortsätter sedan under hela juli längs kusterna i Svenskfinland. Om du är nyfiken på hur det ser ut nere på havsbottnarna i Ingå skärgård så kom till kommungårdens cafeteria i Ingå, lördagen den 2.7 klockan 10-14.
28.06.2011 kl. 12:00

Miljöorganisationerna kräver tydlig miljönytta av de nya jordbruksstöden

De finländska miljöorganisationerna har publicerat sin syn på hur stödsystemen för jordbruket bör se ut efter år 2013. Målet är att stöden riktas till ingrepp som gynnar miljön.
21.06.2011 kl. 16:39

Att rädda världen är en barnlek

I år får rekordmånga skolor och daghem i Finland hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 101 skolor och daghem i hela Finland. Av dem är 14 svenskspråkiga.
23.05.2011 kl. 23:00

Stig Johansson ny ordförande för Natur och Miljö

Stig Johansson har idag valts till ny ordförande för Natur och Miljö under förbundskongressen på Naturskolan Uttern i Sjundeå. Johansson efterträder Cia Åström som har lett förbundet i tre år.
09.04.2011 kl. 14:26

Vem hittar första tussilagon?

Natur och Miljö uppmanar såväl gammal som ung att gå ut i naturen och se sig omkring. För nu startar kampanjen Följ med våren, där alla kan delta.
10.03.2011 kl. 12:00

Följ med då våren vaknar upp!

Ännu är det snöigt och kallt, men dagarna håller på att bli längre och ljusare. Snart är det dags att börja rapportera om de första vårtecknen.
24.02.2011 kl. 23:37

Byggplanerna i Östersundom hotar skyddsområden

I dag offentliggjordes den första skissen till en generalplan för Östersundom. Natur och Miljö anser att en generalplan med denna skiss som utgångspunkt omöjligt kan godkännas.
21.02.2011 kl. 16:45

Grön Flagg-dagen firas idag med gemenskap och omtanke

Tänk på varandra den andra i andra (2.2) är temat för den nationella Grön Flagg-dagen som idag firas i 277 skolor och daghem i Finland.
02.02.2011 kl. 16:49

Naturskolan Uttern fick stort miljöpris

Naturskolan Uttern har i dag tilldelats Västra Nylands miljöpris. Natur och Miljö är tacksam över det värdefulla priset på 10 000 euro, som delas ut av Sophie von Julins Stiftelse i samarbete med tidningen Västra Nyland.
25.01.2011 kl. 22:28

Miljöorganisationerna kräver av partierna nya tag inom miljöpolitiken

Finland skall bli ett kolneutralt samhälle före år 2050. Vårt land skall även vara föregångare när det gäller att skapa en ekonomisk modell som respekterar miljöns bärkraft. För att stoppa utarmningen av naturens mångfald krävs kraftfulla tag i form av skydd och återställande av kärr, myrar och skogar. Det här kräver de sju största finländska natur- och miljöorganisationerna, som idag presenterade sina valteser för partierna.
17.01.2011 kl. 15:36

Sibbo storskogs nationalpark bör bli större

Natur och Miljö är missnöjd över att regeringen nöjer sig med att en nationalpark skall grundas endast av de redan skyddade områdena norr om motorvägen.
21.12.2010 kl. 11:42

Rödlistan visar: Utarmningen av vår natur fortsätter

Natur och Miljö tycker att Finland har misslyckats med att bromsa utarmningen av den biologiska mångfalden. Den nya rödlistan som publicerades i dag visar att förlusten av biologisk mångfald är omfattande. För vissa artgrupper är trenden positiv, vilket inger hopp om att vi ännu kan rädda vårt naturarv.
01.12.2010 kl. 12:03

Klimatpiloterna i Östra Nyland startar

Natur och Miljös klimatäventyr har börjat. I dag träffas 12 pilotfamiljer från Östra Nyland för första gången i Topeliussalen i Sibbo. Familjerna kommer från Mäntsälä, Sibbo, Lovisa och Borgå.
25.11.2010 kl. 12:05

Naturväktarna fick årets Naturvårdsdiplom

Natur och Miljö har idag tilldelat Naturväktarna årets Naturvårdsdiplom.
21.10.2010 kl. 12:06

Miljöaktionsdagarna – Alternativliv!

Landets största miljöevenemang för ungdomar inleds den 8 oktober i Orivesi!
08.10.2010 kl. 13:07

FSC ger skogsägare erkänsla för naturhänsyn

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Finland kommer att förbättra miljöhänsynen i det finländska skogsbruket, anser Natur och Miljö. Det öppnar nya möjligheter för virkesförsäljare, eftersom medvetna konsumenter världen över frågar efter FSC-märkta produkter.
08.10.2010 kl. 13:05

Muddring är ingen allemansrätt

Natur och Miljö lyfter fram bristerna i vattenlagspropositionen då det gäller mindre muddringar som inte kräver miljötillstånd.
30.09.2010 kl. 13:13

Rurik Räka och Ulrik Ullhandskrabba spred östersjökunskap till båtfarare

Rurik Räkas Östersjöäventyr gästade i dag Nagu gästhamn. Barnen fick leka Östersjöbiologer medan föräldrarna fick aktuell miljöinformation från Natur och Miljö.
06.07.2010 kl. 13:15

Rusning till Rurik Räka på Ingådagen

Nu har Rurik Räkas efterlängtade Östersjöäventyr börjat. Ett myller av barnfamiljer flockades kring Ruriks akvarier under Ingådagen. Och det här är bara början. Ingå, Kimito, Nagu, Korpoström, Hangö, Mariehamn, Lovisa, Pellinge, Ekenäs, och Helsingfors: Ruriks undervattensäventyr är på väg!
03.07.2010 kl. 13:17

Kärnkraftsbeslutet för oss mot ett elöverflödssamhälle

Natur och Miljö är besviken över att en majoritet av riksdagsledamöterna har röstat för kärnkraft. Riksdagens Ja till kärnkraft innebär att intresset för att utveckla elproduktion baserad på förnybara källor minskar. Finland riskerar att bli ett elöverflödssamhälle, som inte bryr sig om att utveckla energisnåla lösningar.
01.07.2010 kl. 13:19

Miljödetektiver kämpar för mångfald – mot Enfald

Miljöboven Estrid Enfald har slagit till i Sjundeå. Skogen ska huggas ner och simstränderna ska privatiseras. I stället planeras ett stort villaområde med tillhörande golfbana på naturområdet. Hur ska miljödetektiverna på Natur och Miljös sommarläger stoppa boven?
08.06.2010 kl. 13:43

Lokala åtgärder minskar risken för algblomning

Enligt sommarens algprognos kommer de blågröna algblomningarna i Skärgårdshavet och Finska viken att bli kraftigare än de senaste åren. Finlands miljöcentral SYKEs havscentrum baserar sin prognos på höga fosforhalter i vattnet. Enligt Natur och Miljö är detta ett bevis på att Finlands Östersjöpolitik inte har varit tillräckligt effektiv.
04.06.2010 kl. 13:45

Nya finlandssvenska skolor får hissa Grön Flagg

Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 85 skolor och daghem, av vilka sju är svenskspråkiga. Grön Flagg har i år omkring 250 deltagare i Finland, vilket innebär över 65 000 barn, ungdomar och vuxna.
24.05.2010 kl. 13:49

"Följ med våren"-utflykt för journalister

Natur och Miljö och Luonto-Liitto arrangerar en guidad utflykt till Tomtbacka urskog och ekskogen i Rosendal 18.5 kl 10. Tema: Närmiljöns mångfald i Helsingfors, biodiversitet och projektet "Följ med våren".
12.05.2010 kl. 13:50

Gör genast Sibbo storskog till nationalpark

Natur och Miljö anser att ett nationalparksbeslut under år 2010 vore ett bra sätt att fira det internationella temaåret för biologisk mångfald på.
12.04.2010 kl. 13:55

Dags att börja följa med vårens framfart

Naturintresserade finländare kan igen börja rapportera om vårtecken inom ramen för det traditionella projektet ”Följ med våren”. Det första temaveckoslutet är 13-14 mars.
11.03.2010 kl. 12:54

Majoriteten av partierna vill bevara självständigt miljöministerium

Sex av de nio största partierna i Finland anser, att miljöministeriet även i fortsättningen skall fungera som ett självständigt ministerium. Centern och Samlingspartiet tar inte klart ställning till frågan. Enligt naturskyddsorganisationerna bör miljöministeriet inte försvagas utan tvärtom stärkas i förhållande till miljöbelastare.
08.03.2010 kl. 12:57

Reformen av glesbygdens avloppsrening har hittills misslyckats

Reformen av glesbygdens avloppsrening har hittills misslyckats Genomförandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten haltar betänkligt, varnar Natur och Miljö i rapporten Slam i systemet, som publicerades i dag på miljömässan i Raseborg. Reformtakten är allt för långsam och informationen till fastighetsägare är bristfällig. Varken stat eller kommun har gjort tillräckligt för att främja utnyttjande av den värdefulla näringen i toalettavfallet.
03.03.2010 kl. 13:00

Nationalparken Sibbo storskog bör bli större än Forststyrelsen föreslår

Miljöorganisationernas samarbetsgrupp för Sibbo storskog anser att Forststyrelsens utredning ger ett mycket starkt stöd för grundandet av en nationalpark. Forststyrelsens mest omfattande förslag bör dock utökas med åtminstone Hältingträsk och Husö.
18.02.2010 kl. 13:08

Bättre reglering av småskaliga muddringar

Natur och Miljö välkomnar regeringens förslag till skärpt reglering av småskaliga muddringar. Den nya vattenlagen förbättrar skyddet av våra unika och värdefulla grunda havsvikar. Regeringen föreslår, att tillstånd alltid behövs för muddringar som överskrider 500 kubikmeter muddermassa. Enligt nuvarande praxis är minimigränsen 1000 kubikmeter.
14.01.2010 kl. 13:21