vi_publicerar/debattartiklar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg
 

Ren vattenpolitik

20.01.2010 kl. 12:34
Alla stora partier nämner ren miljö och välmående vattendrag som viktiga mål i sina värderingar och program. Det räcker inte. I nästa regeringsprogram måste vattenvården allokeras större resurser, annars fortsätter finländarna att vara oroliga för Östersjön utan att någonting förbättras.
Många länder gränsar till Östersjön och hotbilderna varierar. Rabbe Lutz (19.1.) kritiserar stöd som ges till multinationella jordbruksbolag som i Polen smiter ifrån sitt ansvar och utnyttjar stöden för att göra vinst och smutsa ner. De här problemen måste åtgärdas genom både internationell och nationell lagstiftning. Men först ska vi se över våra egna nationella stöd. I år ges över 370 miljoner euro i miljöstöd åt våra finländska jordbrukare. Miljöstödet borde ännu tydligare betalas ut för miljötjänster, som att rena vatten genom att bygga våtmarker och uppehålla ett växttäcke under vintern. I år allokeras också 1 miljon euro till en informationskampanj för glesbygdsfastigheter som bör se över sitt avloppssystem. Den summan täcker inte ens de utvalda pilot-områdena under ett år!

Markku Ollikainen (2.1.) kritiserade HELCOMs handlingsplan för Östersjön baserat på en undersökning som visade på sociala orättvisor. Finländare skulle enligt undersökningen betala minst per person för att rena Östersjön, knappt 5 euro, vilket motsvarar ett årligt bidrag på ca 25 miljoner euro. I höstas tillkom ett nytt östersjöanslag på 3 miljoner euro till statsbudgeten för år 2011. Det är en bra början och räcker till för att förlänga nuvarande projekt, men för att få effekt måste anslaget bli en fast del av budgeten och betydligt större.

Under de senaste åren har ökande algmassor och förändringar i djursamhällen uppdagats i Bottniska viken som tidigare ansågs ha god ekologisk status. Den bassängen påverkas främst av utsläpp från Finland och Sverige. Många åar i regionen mår mycket dåligt och påverkar därmed även den kustnära vattenkvaliteten. Vård av Bottenhavets kuster kräver t.ex. hållbara jord- och skogsbruksmetoder som beaktar de sura alunjordarna och näringsämnesutsläppen. Mångsidiga vattenvårdsplaner har gjorts för hela Finland, men i statens budget saknas finansiering för de nödvändiga åtgärderna.

Rent vatten i den finska naturen upplevs som mycket viktig. Exempelvis är målet för Finlands landvarumärkes rapport att alla sjöars vatten skall vara rent nog att dricka år 2030. Nu gäller det för politikerna att gå från ord till handling.
Lena Avellan