vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

En mångformig värld är en bättre värld

2010 utsågs av FN till ett internationellt temaår för bevarande av biodiversiteten. Vårt temahäfte 2010 handlar om biologisk mångfald ur många synvinklar.

Målgrupp:
Unga och vuxna

Författare:
Magnus Östman(red)

Format: A4

Sidantal:24

Storlek: 2 Mb (pdf)

 

Ladda ner temahäftet

 

Ladda ner arbetsuppgifterna (38kb)

 

 

 

Natur och Miljös temahäfte ringar in dagsläget, betonar vikten av biologisk mångfald, förklarar svåra termer och tar med läsaren till skogar på Madagaskar, krigsområden i östra Afrika och stränder i Thailand. Vi lyfter fram exempel på internationella projekt med målet att bevara naturens mångfald. Men betonar också: Hur kan vi här i Finland påverka situationen?

Vi erbjuder också nedladdningsbara arbetsuppgifter som kan användas i undervisningen.