vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Ur jorden till borden

Vårt temahäfte 2012, Ur jorden till borden, ger en inblick i jordbruket världen över. Hot mot odlingsmarkerna, landrofferi, resultat ev EU:s jordbrukspolitik, ekologiskt i Afrika och biobränsle i stället för mat, är några av de teman vi fokuserar på.

Målgrupp:
Unga och vuxna

Redaktör:
Tina Nyfors

Format: A4

Sidantal:24

Ladda upp temahäftet

(Storlek:4,38 MB)

Beställ temahäftet
Upp till 50 ex gratis för skolklasser

Ladda upp elevuppgifter

(storlek 105 kb)


 

 

 

 

 

 

 

Jordbruket i världen står inför betydande utmaningar. Hur skall man möta den ökande efterfrågan på mat, foder och bränsle på ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist sätt?

I temahäftet ringar vi in problem, men presenterar också lösningar. Samtidigt förankrar vi globala problem i vår vardag i Finland. Vad kan vi alla göra? 

i temahäftet behandlas klimatförändringen, vattenbristen, den minskande biodiversiteten, ekologiska jordbruksprojekt, småskaligt jordbruk versus storskaligt, landrofferi, hur jordbruksstöden förvränger marknaden och vad markerna skall användas till: bränsle eller mat?