vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Artiklar i Finlands Natur

Här kan du läsa ett urval artiklar ur vår tidning Finlands Natur.

Fisket hotar fisken

Vårt temahäfte 2011, Fisket hotar fisken, för läsaren till olika delar av världen och beskriver fiskeproblematiken ur olika synvinklar.

 

 

 

Målgrupp: unga och vuxna
Redaktör: Anna Back
Format: A4
Sidantal:24
Storlek 1,5 Mb(pdf)

Ladda ner temahäftet

Ladda ner arbetsuppgifterna (60 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Importen av fisk ökar och nya fiskarter bjuds ut i butikerna. Varifrån härstammar fisken och hur har den fiskats? Överfiske hotar framtiden för många fiskbestånd. Hur går det då för miljoner människor i tredje världen som är beroende av småskaligt fiske?