vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Fisket hotar fisken

Vårt temahäfte 2011, Fisket hotar fisken, för läsaren till olika delar av världen och beskriver fiskeproblematiken ur olika synvinklar.

 

 

 

Målgrupp: unga och vuxna
Redaktör: Anna Back
Format: A4
Sidantal:24
Storlek 1,5 Mb(pdf)

Ladda ner temahäftet

Ladda ner arbetsuppgifterna (60 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Importen av fisk ökar och nya fiskarter bjuds ut i butikerna. Varifrån härstammar fisken och hur har den fiskats? Överfiske hotar framtiden för många fiskbestånd. Hur går det då för miljoner människor i tredje världen som är beroende av småskaligt fiske?