vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

30 vikar

Visste du att grunda vikar är värdefulla miljöer? I gränszonen mellan land och hav filtreras och ansamlas näring, vilket betyder att närsaltsbelastningen från land delvis fångas upp. Därför har dessa biotoper ofta ett rikt växt- och djurliv.

År 2000 lanserade Natur och Miljö sin treåriga kampanj "30 vikar" i samband med att föreningen firade sitt 30-årsjubileum. Målsättningen har varit att skydda åtminstone 30 grunda vikar, flador, glon och åmynningar längs Östersjöns kust. Inom ramen för kampanjen publicerades en handledningsmapp samt en slutrapport om vikarna i kampanjen.


30 vikar kampanjen - en handledning
Målgrupp: vuxna
Format: A4
Sidantal: sammanlagt 95 s. + bilagor

Ladda ner del 1, filstorlek: 7,2 MB
Ladda ner del 2, filstorlek: 6,8 MB
Ladda ner del 3, filstorlek: 6,3 MB
Ladda ner del 4, filstorlek: 6,7 MB

 

Viktiga vikar - slutrapport
Målgrupp: vuxna
Format: A4
Sidantal: sammanlagt 59 s.

Ladda ner del 1, filstorlek: 1,3 MB
Ladda ner del 2, filstorlek: 3,5 MB