vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Stig in i skogen

Inventeringshandboken ger praktiska råd om hur man med en rimlig arbetsinsats ur ett större skogslandskap kan urskilja sådana områden, som har ett särskilt värde för skogsnaturens biologiska mångfald. Boken presenterar en metod som utnyttjar fyra olika infallsvinklar, eller stigar: landskapsnivå, naturtyper, strukturer och indikatorer.

Målgrupp: skogsintresserade
Format: A5
Sidantal: 64 s.
Filstorlek: 2,8 MB

Ladda ner.