vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett svenskspråkigt läromedel som erbjuds gratis till skolor och andra intresserade.
Journalistik och miljökunskap kombineras på ett nytt och fräscht sätt.

Som stöd för Miljöjournalisten har vi öppnat webbsidan www.miljojournalisten.fi med bl.a. länklistor för varje övning och tips för hur läromedlet kan utnyttjas i undervisningen.

Beställningsinfo finns på webbsidan.

Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan.