vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Vatten i blickpunkten

Största delen av jordens yta är täckt av vatten.
Men endast en promille är sötvatten som
människor, djur och växter har att leva på.
Det livsviktiga sötvattnet fi nns i grundvattenförråd,
våtmarker, sjöar, floder och i jordens
fuktighet.

Målgrupp: unga och vuxna
Författare: Magnus Östman (red)
Format: A4
Sidantal: 28 s.
Filstorlek: 923 kb

Ladda ner