vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Maten. Globen. Miljön

Temahäftet år 2006 handlar om maten i världen. Problem kring producerande av maten, dess ojämna fördelning och matproduktionens problem i u-länderna tas upp ur flera olika synvinklar i årets temahäfte.
Målgrupp: unga och vuxna
Författare: Magnus Östman (red)
Format: A4
Sidantal: 24 s.
Filstorlek: 3669 kb

Ladda ner temahäftet

Ladda ner övningarna (2747 kb)

Här kan du beställa temahäftet.

 

 

 

 

 

 

Skulle maten i världen räcka till åt alla om den fördelades jämnare, gör globaliseringen av världshandeln det lättare för u-länderna att producera sin egen mat, kan systemet för Rättvis handel råda bot på sociala orättvisor och miljöförstöring i u-länderna, vad innebär genteknik och patent på grödor för matproduktionen i världen, hur konsumerar vi mat mer miljövänligt? Svar på dessa frågor om global produktion och konsumtion av vårt dagliga bröd hittar du i detta häfte, som ingår i Natur och Miljös publikationsserie med u-landsfrågor och globala miljöhot som tema.