vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Kuusamoruska2.jpg

Vår kemikaliserade värld – på gott och ont

Temahäftet 2007 handlar om kemikalier. I många u-länder, där lagstiftning, övervakning och allmän kunskap är bristfällig, är kemikalierna ökande hälso- och miljöproblem, Detta häfte ger exempel på hur problematiska kemikalier framställs, används och slutbehandlas på olika håll i världen.

Målgrupp: unga och vuxna

Författare: Magnus Östman(red)

Format: A4

Sidantal: 24


Storlek 1747 KB

Ladda ner temahäftet (1747 KB)

Ladda ner övningarna (597 KB)

Här kan du beställa temahäftet.

 

 

 

 

 

Kemikalier som framställts av mänskan är en viktig faktor bakom den ökande levnadsstandarden i världen. Samtidigt har vi sedan länge sett allt fler exempel på hur naturfrämmande kemikalier påverkar både hälsa och miljö negativt.
Många av problemen är vi i i-länderna inte medvetna om. Ändå bär vi ansvaret för många av u-ländernas kemikalieproblem.
En säkrare användning av kemikaler är en fråga som inte bara beslutsfattare, industri och handel bör ta på
allvar – även konsumenter bör ta ansvar för att användningen av farliga kemikalier minskar eller åtminstone görs säkrare.