vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Vår kemikaliserade värld – på gott och ont

Temahäftet 2007 handlar om kemikalier. I många u-länder, där lagstiftning, övervakning och allmän kunskap är bristfällig, är kemikalierna ökande hälso- och miljöproblem, Detta häfte ger exempel på hur problematiska kemikalier framställs, används och slutbehandlas på olika håll i världen.

Målgrupp: unga och vuxna

Författare: Magnus Östman(red)

Format: A4

Sidantal: 24


Storlek 1747 KB

 

Ladda ner temahäftet (1747 KB)

 

Ladda ner övningarna (597 KB)

 

 

 

 

 

 

Kemikalier som framställts av mänskan är en viktig faktor bakom den ökande levnadsstandarden i världen. Samtidigt har vi sedan länge sett allt fler exempel på hur naturfrämmande kemikalier påverkar både hälsa och miljö negativt.
Många av problemen är vi i i-länderna inte medvetna om. Ändå bär vi ansvaret för många av u-ländernas kemikalieproblem.
En säkrare användning av kemikaler är en fråga som inte bara beslutsfattare, industri och handel bör ta på
allvar – även konsumenter bör ta ansvar för att användningen av farliga kemikalier minskar eller åtminstone görs säkrare.