vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Klimatförändringen – ödesfråga för världens fattiga

Temahäftet för år 2008 handlar om klimatförändringen. Häftet behandlar energi och hur klimatförändringen har påverkat u-länder. Temahäftet ingick som bilaga i FN 05/2008.

Målgrupp: unga och vuxna
Författare: Magnus Östman(red)
Format: A4
Sidantal:28
Storlek: 3,7 Mb(pdf)

Ladda ner temahäftet

Ladda ner arbetsuppgifterna

Här kan du beställa temahäftet.