vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

I love båtliv

Broschyren I love båtliv ger tips om bl.a. olika typer av båtbränslen, hur man miljötrimmar sin båtmotor, vilka alternativ det finns till giftiga båtbottenfärger samt hur man värnar om tystanden. Broschyren har tidigare getts ut i Stockholms län, men är här anpassad till finländska förhållanden.

Miljötips för mammor och pappor

"Miljötips för mammor och pappor" är en guide för nyblivna föräldrar om hur man kan värna om miljön i den nya livssituationen.

Havskusterna

Nästan 40 procent av världens befolkning bor inom en radie på 100 kilometer från en havskust. Kusterna ger människorna deras utkomst, men ekologiskt och socio-ekonomiskt ohållbar utveckling har lett till att världens kuster idag mår dåligt.

Muddra mindre med mera miljöhänsyn. Konsekvenser av muddringar i grunda havsområden

"Muddra mindre med mera miljöhänsyn. Konsekvenser av muddring i grunda havsområden" behandlar problematiken kring småskaliga muddringar, ger exempel från olika delar av Svenskafinland samt ger förslag till lösningsmodeller.

Vatten i blickpunkten

Största delen av jordens yta är täckt av vatten. Men endast en promille är sötvatten som människor, djur och växter har att leva på. Det livsviktiga sötvattnet fi nns i grundvattenförråd, våtmarker, sjöar, floder och i jordens fuktighet.