vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

Följ med våren 2012

Ut i naturen med hela familjen. Iaktta växter och djur och fyll i era observationer på blanketten.

Bella Barkborres skogsbok

Natur och Miljös nya handbok för barn bjuder på fakta i lämpliga portioner och vackra tecknade bilder.

Fisket hotar fisken

Vårt temahäfte 2011, Fisket hotar fisken, för läsaren till olika delar av världen och beskriver fiskeproblematiken ur olika synvinklar.

En mångformig värld är en bättre värld

2010 utsågs av FN till ett internationellt temaår för bevarande av biodiversiteten. Vårt temahäfte 2010 handlar om biologisk mångfald ur många synvinklar.

Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett svenskspråkigt läromedel som erbjuds gratis till skolor och andra intresserade.