vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

En droppe i ett nordiskt hav?

"Olja, överfiske, miljögifter, övergödning: En droppe i ett nordiskt hav?" har översatts till samtliga nordiska språk. Elevuppgifter och lärarhandledning finns också tillgängligt,

30 vikar

Visste du att grunda vikar är värdefulla miljöer? I gränszonen mellan land och hav filtreras och ansamlas näring, vilket betyder att närsaltsbelastningen från land delvis fångas upp. Därför har dessa biotoper ofta ett rikt växt- och djurliv.

Avlopp i kretslopp - lösningar för glesbygden

"Avlopp i kretslopp" behandlar avloppslösningar för hushåll utanför kommunal rening. Återbördande av näringsämnen till kretsloppet betonas och publiktaionen visar hur problemet egentligen kunde vara en resurs i kretsloppet.