vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

Ur jorden till borden

Vårt temahäfte 2012, Ur jorden till borden, ger en inblick i jordbruket världen över. Hot mot odlingsmarkerna, landrofferi, resultat ev EU:s jordbrukspolitik, ekologiskt i Afrika och biobränsle i stället för mat, är några av de teman vi fokuserar på.

Naturskolan Uttern

Information om Naturskolan Utterns verksamhet som riktar sig till daghem och lågstadier

Följ med våren 2012

Ut i naturen med hela familjen. Iaktta växter och djur och fyll i era observationer på blanketten.

Bella Barkborres skogsbok

Natur och Miljös nya handbok för barn bjuder på fakta i lämpliga portioner och vackra tecknade bilder.

Fisket hotar fisken

Vårt temahäfte 2011, Fisket hotar fisken, för läsaren till olika delar av världen och beskriver fiskeproblematiken ur olika synvinklar.