vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

Färdplan för ett hållbart jordbruk

Färdplanen berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Det kräver att jordbruksstöden riktas effektivt under nästa programperiod åren 2021–2027.

Kestävän maatalouden tiekartta

Visio sisältää ainutlaatuisen koonnin maatalouspolitiikan toimenpiteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tiekartassa kerrotaan myös, mitä ympäristöhyötyjä voimme saavuttaa, jos tukipolitiikan keinoja käytetään kunnianhimoisesti.

Vahvista ja haasta

Ideoita monikieliseen vapaa-ajan toimintaan

Stärk och utmana

Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet

Vårt gemensamma jordklot 1

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 3-8 år.