vad_vi_gor/vatten_och_fiske/avloppsvatten/privata_losningar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Hav_sveaborg_header.jpg

Rena

Läs mer om olika alternativ

Välj ett ekologiskt hållbart reningssystem

Det finns många möjligheter fastighetsägare kan välja mellan när man planerar ett nytt avloppsvattens reningssystem. Den ekologiskt mest hållbara lösningen är att kretsloppsanpassa sitt reningssystem så att näringsämnena kan tas till vara och återföras till jordmånen.

Innan man börjar processen med att planera sitt reningssystem skall man först ta reda på om
- kommunen har planer på att ansluta fastigheten till den kommunala vattenservicen
- fastigheten befinner sig på strandområde eller grundvattensområde
- vattenmängden som används kan betraktas som obetydlig alltså bärvatten, vilket ofta är fallet vid sommarstugor

Det finns minimikrav för hur mycket hushållsavloppsvattnet ska renas. För områden som är känsliga för förorening är kraven på reningsnivån högre. Ta därför kontakt med den miljöansvariga i din kommun.

Man kan bland annat välja mellan dessa alternativ:
Komposterande toalett eller urinseparerande toalett i samband med en infiltreringsanläggning för gråvatten. Dessa toalett-typer är moderna lösningar som finns i många olika format. Toalettstolen kan vara av porslin, uppsamling kan ske i en roterande trumma eller i en stor behållare. Det finns komposterande toaletter som kan installeras i befintliga toalettutrymmen och typer som behöver mer utrymme. Urinseparerande toaletter tar tillvara den kvävehaltiga urinen som kan användas skiljt som gödsel.

Sluten avloppstank är ibland den enda lösningen om fastigheten finns på till exempel en mycket bergig tomt nära ett vattendrag. En sluten avloppstank blir oftast den dyraste lösningen betraktat ur ett längre tidsperspektiv eftersom varje tömning kostar.

Markbädd för avloppsvatten är ofta en lämplig lösning om fastigheten har mycket mark. En markbädd byggs genom att grunda med ett material som inte släpper igenom vatten, därefter varvas olika sand och gruslager. Vattnet som leds in i markbädden samlas till slut upp och kan ledas ut i ett dike.

Infiltrationsanläggning för avloppsvatten är ofta ett bra komplement till andra lösningar. Infiltrationsanläggning får inte användas på grundvattens områden eftersom vattnet leds ner i marken till skillnad från en markbädd där det samlas upp. Infiltrationsanläggningar är som enklast ett rör som sprider ut vatten jämnt över ett lager sand och grus. En infiltrationsanläggning kan användas för rening av gråvatten och vid speciella tillfällen också för svartvatten.

Minireningsverk kan alltid installeras vid en fastighet oberoende av hur marken ser ut på tomten. Minireningsverk kräver mycket underhåll och helst ett dagligt flöde av avloppsvatten. Därför är minireningsverk inte lämpliga för fritidsfastigheter som endast används några månader under året. Minireningsverk kan vara en bra lösning om avloppsvatten från flera fastigheter leds till samma minireningsverk.

 

Kom alltid ihåg att be om alternativ, också när du talar med en rådgivare eller planerare.

Satsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) har en övergångsperiod som går ut 2016. Nu är det dags att sluta vänta och börja se på alternativen.

Läs mer om olika kretsloppsanpassade fastighetsvisa avloppsreningslösningar i vår publikation Slam i systemet.