vad_vi_gor/vatten_och_fiske
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Hav_sveaborg_header.jpg

Se våra undervattensvideor!

Nu finns Natur och Miljös 10 unika videor filmade under vattnet på olika håll i Svenskfinland på YLE:s webbportal Vetamix.

Pressmeddelanden/vatten

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

02.10.2017 kl. 09:47

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59

Cykelkampanjen Race for the Baltic når Finland

01.07.2013 kl. 13:43

Hur mår havsbottnarna i småbåtshamnarna?

28.07.2011 kl. 11:13

Miljösjövett

Visa miljöhänsyn på sjön. Undvik fågelskär och grunda områden. Om du kör motorbåt, planera din rutt, kör ekonomiskt och välj rätt bränsle för att minska utsläppen. Segla och ro alltid när du har möjlighet, i lagom fart utan motorbuller och utsläpp!
Båtlivet påverkar naturen

Gör en omväg runt fågelskär
Häckande fåglar störs av båtar som kör för nära fågelskär. Ännu större skada kan ske om besättningen går iland och om hundar får gå lösa. Då fåglarna blir störda överger de lätt sitt bo eller sin ungar. På mindre än en timme kan äggen och ungarna kan frysa ihjäl (en kall dag) eller dö av hetta (en varm dag) om inte föräldern återvänder till boet. Dessutom blir äggen och ungarna ett lättare byte för rovdjur då inte föräldern är på plats.

Propellern sätter bottenmaterialet i rörelse
Vattenvirvlarna från motorbåtars propellrar påverkar kraftigt mjuka bottnar på grunda områden och i trånga farleder. Turbulensen från en utombordsmotor på 50 hästkrafter når ända ner till 4,5 meters djup, men redan en mindre snurra på 10 hk grumlar bottnet på 1,5 meters djup. Bottenmaterialet blandas med vattnet och organiskt material från sedimentet kommer tillbaka i omloppet, vilket ökar syreförbrukningen. Det lösa bottenmaterialet kan täcka bottenvegetation, vilket kan vara ödesdigert för bland annat kransalger och havsnajas. Botten som ständigt grumlas upp är en stressande livsmiljö för både bottenväxter och –djur.
En annan negativ effekt av motorbåtstrafik är svallvågor, som sliter på stränderna invid farleder, i synnerhet i smala livligt trafikerade sund där båtarna kör nära stranden. Svallvågorna, som är snabbare än vinddrivna vågor, kan också föra fiskyngel mot stranden, där deras överlevnadsmöjligheter är sämre.

Buller under vattenytan
Bullret från motorer påverkar inte bara livet ovan ytan, utan också undervattensnaturen. Ljud rör sig bättre i vatten än i luft och sprids därför över ett större område. För djur som lever i vattnet är hörseln ett viktigt sinne, eftersom de inte kan se så långt i vatten. De orienterar sig i sin omgivning och lokaliserar sina konkurrenter och artfränder med hjälp av hörseln. Rovfiskar får tips om var det finns mat och bytesfiskarna kan följa större rovfiskars rörelser.
Då fiskar med känslig hörsel utsätts för starka ljud försämras deras hörsel. De återhämtar sig efter en stund, men permanenta hörselskador kan uppkomma. Fiskar med försämrat hörselsinne är ett lättare byte för rovfiskar. Bullret förorsakar stress, vilket kan leda till långsammare tillväxt, sämre reproduktion och mera sjukdomar. Även den sociala uppbyggnaden i ett fiskstim kan förändras av buller och för fiskar som är beroende av ljudsignaler för att hitta en partner kan leken misslyckas.

Visa miljöhänsyn på sjön
- Undvik fågelrika ställen då fåglarna häckar och ta inte iland på fågelskär under häckningstiden. Håll alltid hunden kopplad.

- Undvik grunda områden där det finns risk för att din båt grumlar upp bottnen. Trots att du kör långsamt, påverkas bottnen i t.ex. naturhamnar starkt av motorbromsningar, backande och svängande. Kör därför med minsta möjliga motoreffekt när du närmar dig stranden och bromsa hellre med ankare än med motorn. Ju mer skyddat området är desto sämre är det anpassat till vågrörelser och strömningar. Sakta också farten om du kör nära stranden för att minska svallvågorna.

- Bullret ökar med farten. Kör därför inte fortare än nödvändigt.

- Undvik att hålla igång motorn i onödan, planera din båttur och undvik onödig körning. Då minskar du utsläppen från motorn. Ta reda på vilken den mest ekonomiska marschhastigheten är för din båt och motor och gör upp tidtabeller efter det.

Lättaste och bästa sättet att undvika buller och utsläpp är att segla, ro och paddla.

Källor och lästips:
Avgaser och energianvändning i trafiken, VTT:s uträkningar
Håll Skärgården Ren
Svenska naturskyddsföreningen