vad_vi_gor/vatten_och_fiske
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/vattenbanner.jpg

Se våra undervattensvideor!

Nu finns Natur och Miljös 10 unika videor filmade under vattnet på olika håll i Svenskfinland på YLE:s webbportal Vetamix.

Pressmeddelanden/vatten

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

02.10.2017 kl. 09:47

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59

Cykelkampanjen Race for the Baltic når Finland

01.07.2013 kl. 13:43

Hur mår havsbottnarna i småbåtshamnarna?

28.07.2011 kl. 11:13

Cykelkampanjen Race for the Baltic når Finland

01.07.2013 kl. 13:43
Efter tre veckors trampande genom Sverige cyklar kärntruppen i kampanjen Race for the Baltic i dag i land på Åland med budskapet ”Rädda Östersjön!”.

Cyklisterna åker 3500 km genom alla nio Östersjöländer i tre månaders tid. Deras väg utmärks av lokala jippon och politiska debatter om Östersjöns framtid. En namninsamling för Östersjön pågår parallellt med cykelloppet som alla intresserade kan cykla med i.
Under Hangöregattan 5-7.7 reser sig två tält på Hamngatan bakom Hangö Segelförenings paviljong. Natur och Miljö, Vetamix, Finlands naturskyddsförbund, Dodo, Hangö turistbyrå och Race for the Baltic bjuder på program och information. Natur och Miljö och Vetamix visar upp undervattensvideor och välkomnar barnfamiljer till algpyssel.  
 
Syftet med Race for the Baltic är att öka medvetenheten om att Östersjön mår illa och att uppmana Östersjöländernas miljöministrar att agera på Helcoms möte inkommande höst. Race for the Baltic vill att målen inom Helcoms Baltic Sea Action Plan och EU:s havsmiljödirektiv ska uppnås. Det är Zennström Philanthropies som har initierat kampanjen som för samman organisationer, företag, medborgare och beslutsfattare.

 

Recover – Restore – Revive
De här tre områdena fokuserar Race for the Baltic på:
1.    Hållbara fiskekvoter baserade på forskning måste fastställas och
tas i bruk för hela Östersjön.
2.    Minst 30 % av Östersjön ska bestå av marina skyddsområden.
3.    Läckaget av gödningsmedel från jordbruket kring Östersjön måste
minska.

 

Natur och Miljö medverkar i kampanjen genom att ordna evenemanget i Hangö. Natur och Miljö är också medlem i den internationella miljöorganisationen Coalition Clean Baltic som är en av kampanjens huvudsamarbetspartners.

 

Race for the Baltic I Finland
Cyklisterna åker genom landet via Åland, Korpo, Nagu, Kimito, Hangö, Ingå och Helsingfors.

1.7 kl.14.30 Paneldebatt med lokalpolitiker på Torget i Mariehamn 
3.7 kl. 10-15 Kampanjen besöker Kökar i Sandviks gästhamn
4.7 kl. 10.30-15 Cyklisterna är i Nagu gästhamn.
5.6 kl. 12-19 Undervattensvideo och algpyssel i Natur och Miljös tält bakom Hangö Segelförenings paviljong på Hamngatan. 
6.6 kl. 11-19 Undervattensvideo och algpyssel i Natur och Miljös tält bakom Hangö Segelförenings paviljong på Hamngatan. 
6.6 kl. 14.00 Cyklisterna anländer och hälsas välkomna till Hangöregattan
7.6 kl. 11-15 Undervattensvideo och algpyssel i Natur och Miljös tält bakom Hangö Segelförenings paviljong på Hamngatan. 

Skriv under petitionen, läs mer om kampanjen, evenemangen, anmäl ditt intresse av att cykla med och se vem som medverkar på
http://raceforthebaltic.com/home.sv.php

Kontaktpersoner:
Rebecca Krus, tfn: +46 709-201 402
Judi Lembke, tfn: +46 76 168 87 81
Johanna Nyman, tfn: +358 50 411 3389