vad_vi_gor/vatten_och_fiske
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Hav_sveaborg_header.jpg

Se våra undervattensvideor!

Nu finns Natur och Miljös 10 unika videor filmade under vattnet på olika håll i Svenskfinland på YLE:s webbportal Vetamix.

Pressmeddelanden/vatten

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

02.10.2017 kl. 09:47

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59

Cykelkampanjen Race for the Baltic når Finland

01.07.2013 kl. 13:43

Hur mår havsbottnarna i småbåtshamnarna?

28.07.2011 kl. 11:13

För en välmående undervattensnatur

Alla har rätt till rent vatten och en mångformig undervattensnatur. Var och en har också en skyldighet att skydda de gemensamma vattendragen och den egna stranden.

När man tittar på en karta av Finland ser landet ut som ett blått gytter av sjöar, kärr och våtmarker. Halva landet omges av hav. Tittar man på en likadan karta som beskriver det ekologiska tillståndet för vattendragen, så dominerar färgerna rött och orange. Den största delen av våra vattendrag mår inte bra.

Natur och Miljö har arbetat för välmående vattendrag under alla sina verksamhetsår och vi kommer att fortsätta arbeta med de nya utmaningar som dyker upp.

  • gott ekologiskt tillstånd skall uppnås i alla Finlands vattendrag
  • utsläppen av näringsämnen från jordbruket till vattendragen skall minska
  • användningen av inhemsk vild fisk som hälsosam mat skall undersödas
  • kunskapen om ekologiska samband mellan utsläpp och döda havsbottnar ökar

.