vad_vi_gor/miljopolitik/riksdagsval2015
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg
 

Vi påverkar

Natur och Miljö är en partipolitiskt obunden men miljöpolitiskt aktiv organisation. För för en dialog med alla partier om vilka beslut man borde fatta i rikdagens och i regeringen för att miljöanpassa vårt samhälle. Vi följer upp att partierna lever upp till sina löften. Vi vill också hjälpa väljare i valtider att hitta kandidater som är beredda att arbeta seriöst för en hållbar utveckling.

Miljöorganisationernas valteser 2015

Här hittar du de finländska miljöorganisationernas gemensamma teser om energi- och klimatpolitiken inför riksdagsvalet 2015. Teserna publicerades på finska och svenska den 25.2.2015.