vad_vi_gor/miljopolitik
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Natur och Miljö medverkar i de årliga seminarierna som riktar sig till beslutsfattare och ordnas av Miljöakademin.

 

 

 

Lobby, beslut och lagstiftning


Natur och Miljö är en partipolitiskt obunden medborgarorganisation. Samtidigt är Natur och Miljö mycket aktiv inom politiken. Vi för naturens och våra medlemmars talan och arbetar på olika plan för att alla medborgare ska kunna njuta av en mångsidig och frisk natur.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är Svenskfinland. Ändå bevakar vi miljöpolitiken ur ett brett perspektiv, eftersom vi är den enda svenskspråkiga miljöorganisationen i Finland. Dessutom medverkar vi också i flera internationella nätverk.

Finlands grundlag

20 § Ansvar för miljön
Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.
Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.


Som sakkunnigorganisation ger Natur och Miljö utlåtanden om lagförslag och strategier. Vi bevakar att besluten tillämpas på rätt sätt och lämnar in besvär och klagomål i syfte att uppnå eller upprätthålla en ambitiös tolkning av gällande miljölagstiftning. Dessutom medverkar vi i ett flertal olika nationella och regionala arbetsgrupper. Lobbyarbetet som sker i kulisserna syns utåt först då lagstiftningen styr allas handlande i en riktning som värnar om vår natur.

Att upplysa och informera medborgare och beslutsfattare hör till Natur och Miljös viktigaste arbete inom miljöpolitiken. Natur och Miljö grundar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning. Det är viktigt att politiska beslut grundar sig på vetenskapliga fakta.